Daniel Krejbich kreslí ženu s brutální něhou

Praha - Galerie La Femme pořádá od 3. do 15. března výstavu obrazů Daniela Krejbicha, jehož tvorba je zaměřena na figurální tématiku, krajinomalbu a také na čistou abstrakci. Jeho velkým tématem jsou lidské vztahy a vztah člověka ke krajině. Například v kolekci obrazů Globální oteplování se potýká s přítomností člověka v době post-apokalyptické, kdy člověk, který tu podle autora vždycky byl a vždycky také bude, čelí znovu nové zkušenosti a přijímá ji tak, jak přichází. S  optimismem také pohlíží na budoucnost, jíž bude opět spolustrůjcem, ať chce, či nechce.

Krajiny na jeho obrazech na člověka působí, divák nestojí pouze před obrazem, vstupuje přímo do něj, do autorovy krajiny, která promlouvá právě svou mlčenlivostí a nehybností. Obrazy Daniela Krejbicha se ptají po člověku. Ptají se po něm skrze jeho tělesnou, veskrze hmotnou podstatu, konkrétní existenci v síti vztahů a jím samým utvářeném prostředí.

„Ženu kreslí Krejbich s jakousi brutální něhou: akt, tato už sama o sobě upřímná tvář ženské světskosti, je v jeho podání ještě obnaženější, ještě nezakrytější. K razantnímu dojmu přispívá i barva. Krejbichova figurální tvorba nabízí v nekonečných variacích pohled očima úpěnlivě hledajícíma živoucí stránku smrtelného člověka,“ říká k umělcovu dílu galerista Miroslav Lipina.

  • Daniel Krejbich / Galapagos 6
    Daniel Krejbich / Galapagos 6 zdroj: Galerie La Femme
  • Daniel Krejbich / Galapagos 3
    Daniel Krejbich / Galapagos 3 zdroj: Galerie La Femme

Daniel Krejbich vystudoval Fakultu architektury ČVUT, během studia absolvoval dva semestry na École Nationale d´Architecture de Strassbourg ve Francii (1992-1993), kde se zaměřil na design nábytku. V letech 1991-92 a 1994 studoval figurální kresbu v atelieru profesora Borise Jirků na VŠUP v Praze.

S Galerií La Femme se Daniel Krejbich zúčastnil zahraničních výjezdů do Francie a do Ekvádoru a také workshopu Smalt Art 2007 ve Vítkovicích.

Daniel Krejbich / MHD
Daniel Krejbich / MHD