Královna Alžběta I. ožije na scéně ND

Praha – Operní soubor Národního divadla připravil českou premiéru opery Benjamina Brittena Gloriana. Dílo vzniklo k příležitosti korunovace britské královny Alžběty II. v roce 1953. Jeho děj se odehrává na přelomu 16. a 17. století a líčí poslední životní období Alžběty I. Operní podoba příběhu mocné a svrchované panovnice kontrastující s vnitřním pocitem žádoucí, ale osamělé ženy má na scéně Národního divadla premiéry 3. a 4. března.

Pro hlavní roli anglické královny Alžběty I. si režisér vybral dvě výrazné operní pěvkyně, Gun-Brit Barkmin a Szilviu Rálik. „Benjamin Britten nás strhující hudbou, dramatem posledního období vlády královny Alžběty I., konfrontuje s maskou panovníka, odkrývá ji a pohlíží hluboko pod ni. Je vzrušující pozorovat osud člověka, který ve svém životě procitne k vyššímu poslání. Čím výše stoupá, tím větší odpovědnost nese na svých bedrech. Najít rovnováhu mezi oddanou službou člověku-bohu a svému já může pro mnohé znamenat nelehký boj,“ komentoval dílo Jiří Heřman. 

Od uvedení této dosud v České republice nehrané opery si inscenátoři slibují ozvláštnění repertoáru skoro až exotickou lahůdkou. Milovníci Brittenovy hudby popisují, že se v Glorianě neustále proměňuje. Skladatel prý s příznačnými motivy pracuje diskrétně, hledá nové možnosti a konstelace, a tím více k sobě přitahuje divákovu pozornost.

  • Gloriana
    Gloriana zdroj: ČT24
  • Gloriana
    Gloriana zdroj: ČT24

Základ je třeba hledat především ve velkém mistrovství v instrumentaci. Děj jednotlivých scén autor dělí na krátké obrazy. Tyto scénické kapitoly a někdy i jen momenty pojímá záměrně individuálně a mimo jiné také pomocí orchestrálních barev jim propůjčuje jedinečnou atmosféru. Libreto je pojaté jako jakási koláž historických momentů, kdy hlavní zásobárnu témat a motivů Gloriany představuje Strachyeho kniha Alžběta a Essex. 

Královna Alžběta I., též Alžběta Anglická či Alžběta Tudorovna, je považována za jednu z nejvýznamnějších osobností anglických i evropských dějin, symbol politické nezávislosti, hospodářského a kulturního rozmachu Anglie druhé poloviny 16. století. Současně je symbolem čistoty a ctnosti. Alžběta I. se, přes mnoho nabídek k sňatku, nikdy nevdala a neporodila žádné potomky. Alžbětinská doba je nepochybně jedním z pilířů anglické národní hrdosti.

Benjamin Britten / Gloriana – Národní divadlo Praha: orchestr řídí Zbyněk Miller, režie: Jiří Heřman, scéna: Pavel Svoboda, kostýmy: Alexandra Grusková.