Gustav Klimt: Panna

Pro období secese je v umění velkým tématem žena. Femme fatale byla námětem nejenom pro obrazy, plastiky, ale také pro hudbu či užité umění. Téma ženy, chápané jako metamorfoza krásy, jedinečnosti, tajuplnosti, ale zároveň i nebezpečnosti a záludnosti, se odráželo ve tvorbě mnoha autorů. Jedním z nich byl i vídeňský malíř Gustav Klimt, jenž se tomuto námětu věnoval již ve své rané tvorbě, příkladem jsou jeho obrazy Judita či Polibek. Jeho pozdní díla pak reprezentuje obraz s názvem Panna.

Klimtovo slavné dílo z roku 1912 vystihuje atmosféru secesní Vídně na přelomu století. Vedle námětu osudové ženy zde pracuje také s dalším nosným tématem. Obraz je uvolněnou představou tématu snu a snění, patrná je zde jeho snaha zachytit nezachytitelné. Krásnou spící Pannu přikrytou ornamenty a květy tak obklopují mladé dívky, z nichž většina je již probuzena…

Gustav Klimt (1862-1918) založil společně se svými generačními přáteli v roce 1897 slavné hnutí Vídeňské secese, jež vzniklo jako odpor akademické a historické malby. Klimt ve své tvorbě uvolňoval reálnost tvarů ve prospěch výrazné modelace směrem k ornamentu, plošnosti a lineárnosti. Stal se postupně vyhledávaným portrétistou především slavných vídeňských krásných žen, ale byl také významným krajinářem, dekoratérem a návrhářem nábytku a uměleckých předmětů. O Gustavu Klimtovi i dalších detailech zmiňovaného obrazu pohovoří kurátorka Olga Uhrová.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Panna
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Panna

Olga Uhrová je od roku 1989 kurátorkou Sbírky moderní světové malby 19. - 21. století. V roce 1990 absolvovala studijní pobyt na univerzitě ve Virginii (Katedra dějin umění), 1995 Paříž Centre Georges Pompidou, 2001 Paříž Musée Picasso. Odborně se zabývá světovým malířstvím a připravila řadu zahraničních monografií i tematických výstav společně s texty do katalogů.

Na další díl z cyklu Národní galerie nikdy nezavírá se můžete těšit opět v neděli 25. března. Společně s kurátorkou Olgou Uhrovou se podíváme na dílo slavného malíře Clauda Moneta Dámy v květinách. Všechny předešlé díly naleznete zde.