Ostrovy odporu ukážou revoltní umění

Praha – Na výtvarné umění, které vznikalo proti konvencím, nudě a uniformitě se zaměří nová výstava Národní galerie v Praze nazvaná Ostrovy odporu. Expozice ve Veletržním paláci mapuje zhruba pětadvacetileté období (1985 - 2012), k vidění ale nejsou jen samotná výtvarná díla více než sedmdesáti umělců, ale i rekonstrukce tehdejších výstav.

Expozice už svým názvem odkazuje k základnímu rámci neo-modernizace v různých podobách, které provázejí umění a architekturu od počátku postmoderního obratu dodnes. Cílem projektu je zachytit podstatné myšlenkové a názorové transformace uplynulých dvaceti pěti let, což může vzbuzovat dojem, že se jedná o historickou výstavu. Je ale spíš mapou, dočasně konstruovanou ze současného pohledu.

Výstava by měla ukázat dynamiku proměny probíhající u nás už od 70. let minulého století a sledovat její průběh, který se zcela nekryje s politickými převraty a dokonce je v umění a architektuře předznamenává. „V té době se vystavovalo v tzv. alternativních prostorech, nikoliv v oficiálních institucích. Nebyla tam ani vůle ty věci přijímat, ale ani prostor,“ podotýká kurátor výstavy Jiří Ševčík.

  • Ostrovy odporu
    Ostrovy odporu zdroj: ČT24
  • Ostrovy odporu
    Ostrovy odporu zdroj: ČT24

Vystavující umělci a umělecká díla budou reprezentovat stavy názorových proměn v deseti výstavních celcích tak, aby postihly jejich dynamiku a současně umožnily i nesynchronní, problémové vložky. Celky od sebe nebudou demonstrativně oddělovány, naopak podpoří plynulost a prostupnost jednotlivých okruhů a témat. Jejich obrysy zpřesní přímá integrace dokumentů, textů, dobové lektury a dokumentace výstav.

„Pokusili jsme se zařadit rekonstrukci jedné stěžejní výstavy pro 90. léta - Snížený rozpočet, která nějakým způsobem předznamenala sociální tématiku, touhu uchopit to umění trošku jinak než pouze jako nějaký komentář,“ doplňuje kurátorka výstavy Edith Jeřábková. Kromě rekonstrukce uměleckých děl a výstav mohou návštěvníci zhlédnout i práce, které byly začátkem 90. let vystaveny v cizině a doma nebyly vůbec zaznamenány.

Video Rozhovor s Edith Jeřábkovou a Jiřím Ševčíkem
video

Rozhovor s Edith Jeřábkovou a Jiřím Ševčíkem

Rozhovor s Edith Jeřábkovou a Jiřím Ševčíkem

Studio ČT24, 8.3.2012

Reportáž Terezy Radvákové

Rozhovor s Jiřím Ševčíkem

Na výstavě bude představeno přes dvě stě exponátů ze státních sbírek, od soukromých sběratelů i od autorů. Z generace Tvrdohlavých např. Tomáš Císařovský, dále Jiří David, skupina Pondělí, ale i obrovský komplex mladé generace, který dává nahlédnout do situace současné scény. Výstava proběhne ve Veletržním paláci od 9. března do 1. července 2012.