Karel Kryl komentuje život v Zemi Lhostejnost

Praha - Úplným souborem politických komentářů Karla Kryla z let 1990 až 1993 je kniha Země Lhostejnost. Autor jimi v regionálním tisku přispíval do diskuse o přítomnosti a budoucnosti české společnosti, politiky a kultury. Knihu vydává nakladatelství Torst.

Znalec Krylova díla Vojtěch Klimt, který je rovněž autorem básníkova životopisu, píše, že Kryl neměl vzhledem k nepřízni rozhlasových a novinových redaktorů na počátku devadesátých let jinou možnost než své komentáře publikovat v regionálních médiích Moravskoslezský den a Znojemsko, v nichž většina těchto textů vyšla. O Kryla jako o politického komentátora nebyl podle Klimta zájem ani v rozhlasové stanici Svobodná Evropa, kde jako exulant působil.

Politické texty vydané pohromadě v jedné publikaci podle Klimta dokreslují obraz zpěváka, skladatele a básníka Karla Kryla. Ukazují ho jako politického člověka se širokým rozhledem, bohatými zájmy a tvořivým vztahem k českému jazyku, který v publicistických textech náležitě rozvinul.

Přebal knihy Karla Kryla Země lhostejnost
Zdroj: ČTK

Kryl v textech glosoval aktuální politické dění a jevy, kterým tehdy v politice přikládal málokdo význam. Když ho odmítala média s celostátní působností, četl své komentáře při koncertech mezi písněmi. Často ale narážel na nepochopení proto, že nebyl konformní s vládní a hradní politikou, která byla mnohými považována za jedinou přípustnou, píše Klimt.

Dovolil si podle Klimta po svém zapochybovat i o heslu tehdejšího prezidenta Václava Havla: „Že vychcípáme? No a co? Hlavně, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Jindy komentoval politiku: „Každý demokrat ví, že volby jsou jen ztráta času. Jdeme do koalice.“