Albertina představuje Klimtovy smyslné ženské akty

Vídeň – K oslavám 150. výročí narození geniálního malíře Gustava Klimta pořádá Vídeň hned několik výstav a doprovodných událostí. Významného secesního umělce připomíná i proslulá Albertina, kde jsou k vidění zapůjčená díla z rakouských i mezinárodních sbírek a především galerijní cenná sbírka 170 Klimtových kreseb vyvedených křídou, tužkou anebo uhlem. Nepříliš známá tvorba secesního tvůrce zahrnuje zejména jemné a smyslné portréty žen.

Jak mnohovrstevnatá je tvorba Gustava Klimta ve formě kreseb, přibližuje výjimečnou formou jedna z vídeňských výstav věnovaných slavnému secesnímu malíři. Albertina představuje velkou část své proslulé sbírky jeho děl, která je tvořena 170 listy. Expozice je doplněna mimořádnými zápůjčkami z rakouských a mezinárodních sbírek. Na návštěvníky čeká bohatá škála studií postav, monumentálních nákresů a symbolicky znázorněných alegorií.

„Vždy se zmiňuje pouze jako Klimt a jeho malby, ale člověk často zapomíná, že to, co dělal vlastně denně, byla spontánní kresba. Kreslil ve svém ateliéru, nikdo k němu nesměl. Byl velmi uzavřený a kreslil den co den, vždy podle živého modelu, převážně ženy. Dnes známe čtyři tisíce jeho skic, ale zcela jistě jich bylo mnohem víc. Na obrazech, kde jsou ženy a muži, je muž ten dominantní a žena pasivní. Naopak na kresbách je muž většinou v oblečení a žena nahá, je to bezprostřední vztah. Patrná je křehká hra v gestech a pohledech, velmi intimní, jen pomocí linií,“ líčí kurátorka výstavy Marian Bisanz Prakkenová.

I s využitím strohých technických prostředků dokázal Klimt vytvářet fascinující efekty - křídou, obyčejnou nebo barevnou tužkou, příležitostně rovněž pomocí perokresby nebo akvarelových a zlatých barev. Albertina shromáždila několik sérií studií postav, které Klimt vytvořil v souvislosti s důležitými alegorickými malbami nebo portréty. Na těchto listech se postupně blížil esenci určitého postoje, pohybu nebo zachycení nálady. Každý list má svou autonomní hodnotu.

Právě tyto vzácně prezentované série zprostředkují návštěvníkům detailní pohled na pracovní postupy a duchovní univerzum umělce, který se ke svému umění prakticky nikdy nevyjadřoval verbální formou. Expozici Gustav Klimt. Kresby hostí vídeňská Albertina až do 10. června, poté se přesune do Ameriky.

Výstavy Gustava Klimta ve Vídni v roce 2012

 • Dolní Belvedere:
  Gustav Klimt / Josef Hoffmann. Pionýři moderny
  25. října 2011 - 4. března 2012
   
 • Horní Belvedere:
  150 let Gustava Klimta
  15. června 2012 - 6. ledna 2013
   
 • Uměleckohistorické muzeum:
  Gustav Klimt v Uměleckohistorickém muzeu
  14. února - 6. května 2012
   
 • Leopoldovo muzeum:
  Gustav Klimt. Cesta (časem)
  24. února - 11. června 2012
   
 • Albertina:
  Klimt - kresby
  14. března - 10. června 2012
   
 • Vídeňské muzeum Karlsplatz:
  Klimt. Sbírka Vídeňského muzea
  16. května - 16. září 2012
   
 • Rakouské divadelní muzeum:
  Proti Klimtovi. „Nuda Veritas“ a její obhájce Hermann Bahr
  10. května - 29. října 2012
   
 • Dům umělců:
  Gustav Klimt a Dům umělců
  6. července - 2. září 2012
   
 • Rakouské muzeum lidové tvorby:
  Předměty v centru zájmu: Sbírka textilních vzorů Emilie Flöge
  25. května - 14. října 2012

Příklad malby Gustava Klimta (1862-1918) můžete zhlédnout i v pražské Národní galerii. Jeho pozdní dílo s názvem Panna, jež se nachází ve Sbírce moderního umění, představila v rámci cyklu Národní galerie nikdy nezavírá, jenž připravil společně s NG v Praze portál ČT24, kurátorka Olga Uhrová. Záznam naleznete zde.