Auguste Rodin: Sv. Jan Křtitel

… Tělo tohoto muže prošlo již všemi zkouškami. Pouště je rozžhavily, hlas je mořil a všechny žízně světa je zvážily. Obstálo a zocelilo se. Jeho vyzáblý asketický trup je jako dřevěná střenka, z níž trčí široká vidlice jeho kroku. Kráčí… popisuje sv. Jana Křtitele Reiner Maria Rilke, středoevropský básník a svého času i sekretář slavného sochaře Augusta Rodina. Právě z jeho dílny pochází i socha známého proroka, jež je umístěna ve Sbírce francouzského umění 19. a 20. století ve Veletržním paláci.

Socha Sv. Jana Křtitele z roku 1878 je jedním z klíčových děl Augusta Rodina. Dílo nese jak klasické prvky odkazující na antiku, jakými jsou fíkový list přes mužské přirození nebo velice hladká modelace stehen, ale i momenty, které klasiku překračují. Právě tyto prvky jsou na Rodinovi tak fascinující. O anatomických zvláštnostech díla, o lehkých náznacích autobiografické stylizace a dalších detailech Rodinovy sochy pohovoří kurátorka Monika Sybolová.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Sv. Jan Křtitel
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Sv. Jan Křtitel

Monika Sybolová je od roku 1993 externí lektorkou Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze a od roku 2000 kurátorkou pro edukační činnost. Realizovala doprovodné programy k velkým výstavám NG jako Mistr Theodorik, Gotika v západních Čechách a Julius Mařák a jeho žáci. Při dalších výstavách, jako byly Václav Brožík, František Ženíšek, Emil Filla, Mikoláš Aleš, Otakar Lebeda, Piepenhagenové a Joža Uprka, vytvářela v týmu celý doprovodný program včetně interaktivních prostor a pracovních listů. Připravuje vzdělávací programy pro střední školy ve stálých expozicích NG. Specializuje se na dospělé návštěvníky a organizuje Letní týdenní krajinářské dílny pro studenty a dospělé a Jednodenní plenéry.

Na další díl z cyklu Národní galerie nikdy nezavírá se můžete těšit opět v neděli 15. dubna. Všechny předešlé díly naleznete zde.