Krásné knihy na krásném papíře

Ostrava – Papírenská manufaktura Velké Losiny rozšířila svou činnost o literární a výtvarné bibliofilské tisky. Knihy a grafické cykly, tištěné na ručně čerpaném papíru v omezených nákladech, vydává ostravský spolek Biblios.

„Ve Velkých Losinách se vyrábí krásný ruční papír už více než 420 let a v loňském roce jsme se rozhodli, že budeme nejen vyrábět krásný papír, ale také na něj tisknout krásné knihy,“ zdůvodnil novinku manufaktury její ředitel Ondřej Duksa.

První dva svazky edice Stínová knihovna byly představeny v pátek v Domě umění Ostrava. „Jsou to texty, které byly neobyčejně vlivné v evropské kultuře a česky vlastně nikdy nevyšly. Proto také Stínová knihovna,“ vysvětlil esejista a překladatel Jakub Guziur, který edici řídí.

První svazek O lásce obsahuje kanconu Dantova učitele a přítele Guida Cavalcantiho Ptala se paní a Canto XXXVI amerického modernistického básníka Ezry Pounda, které z větší části představuje adaptaci italské skladby. Oba texty budou publikovány v českém překladu Anny Kareninové a v originálním znění, výtvarně je doprovází grafika Pavla Herynka.

Bibliofilie vydaná ve spolupráci spoku Biblios a papírnické manufaktury Velké Losiny
Zdroj: ČT24

Vortex, druhý svazek, shrnuje zásadní manifesty britského avantgardního hnutí vorticismus. Texty básníka Ezry Pounda a sochaře Henri Gaudiera-Brzesky přeložili Jakub Guziur, Anna Kareninová a Eva Klapalová, předmluvou je opatřil kunsthistorik Gustav Erhart. Každý výtisk obsahuje originální tušovou „rotokaligrafickou“ kresbu Pavla Herynka.

V měsíci dubnu vyjde jako první svazek edice Vanitas, kterou řídí kunsthistorik Otto M. Urban, výtvarně-textová kompozice umělce Davida Cajthamla Lesní kresby. Kniha bude představena na samostatném večeru během autorovy výstavy v Letohrádku Hvězda ve čtvrtek 26. dubna 2012 v 18:00 za osobní účasti autora.

Třetí edice podle slov Ilony Rozehnalové, která ji řídí, propojí výtvarné umění s textem. V květnu vyjde grafické album Hany Puchové s dosud nepublikovanými básněmi Jana Balabána. Dalším výtvarně-textovým tiskem budou básně Víta Slívy s výtvarným doprovodem Ladislavy Gažiové.

Video Reportáž Petry Sasínové
video

Reportáž Petry Sasínové

Květnovým počinem bude také album grafik šestnácti současných výtvarných umělců, například Josefa Bolfa, Jakuba Špaňhela, Roberta V. Nováka nebo Marka Thera. Jako čtvrté letošní album Biblios připravuje texty a grafické listy legendy českého undergroundu Pavla Zajíčka.