Collegium 1704 na hudebním mostě s Bachovými pašijemi

Drážďany – Barokní orchestr Collegium 1704 vystoupí dnes večer v rámci velikonočních svátků v drážďanském kostele sv. Anny. Stejně jako na čtvrtečním koncertě v pražském kostele Šimona a Judy zazní Janovy pašije Johanna Sebastiana Bacha.

Janovými pašijemi se Bach nejvíce přiblížil světu opery svých současníků – jde o dílo dramatické, ztvárňující vypjaté emoce. Nic, po čem by toužila protestantská morálka v Lipsku poloviny 18. století. „Vychází z předlohy Janova evangelia, text je ale teologicky i divadelně mnohem dramatičtější,“ upozornil tenorista Hasan El-Dunia.

Proto byla lipská provedení Janových pašijí přijímána s překvapením a rozpaky. „Ztvárněním, s kterým přišel, způsobil tak trochu revoluci. Byli zvyklí na luteránskou tradici umírněnějšího přednesu pašijí,“ vysvětlil umělecký vedoucí Collegia 1704 Václav Luks.

Koncert se koná v rámci jarní sezony projektu Hudební most Praha – Drážďany. Do programu projektu zařadilo Collegium 1704 Vánoční oratorium opět od J. S. Bacha, připomínku výročí smrti drážďanského skladatele Josepha Schustera či hudbu Jana Dismase Zelenky, patrona souboru.

Video Reportáž Maria Kubaše
video

Reportáž Maria Kubaše

Skladby českého představitele vrcholného baroka jsou dnes na programu také v pražském Stavovském divadle. V rámci velkopátečního koncertu zazní zhudebnění responsorií a nářků starozákonního proroka Jeremiáše, určených v liturgii právě pro Svatý neboli Pašijový týden, který bezprostředně předchází Velikonocům.

V letošním roce se uměleckého vedení koncertu ujal dirigent Marek Štryncl, zakladatel hudebního souboru Musica Florea. Se souborem, který se zabývá především interpretací barokní a klasicistní hudby, vystoupí i basista Marián Krejčík a Český chlapecký sbor Boni Pueri. Orchestr Musica Florea na velkopátečním koncertu ve Stavovském divadle účinkuje opakovaně. Mimo jiné zde například uvedl Bachovy Janovy pašije.