Kniha jako umělecké dílo

Praha - Autorské knihy, které uspěly v mezinárodní soutěži, jsou k vidění v Národní technické knihovně v pražských Dejvicích. Mezi téměř tisícovkou tvůrců tohoto svébytného žánru na pomezí literatury a umění uspěla také česká autorka. Julie Kačerovská se s knihou Krajina papíru umístila mezi pěticí vítězných prací.

Autorská kniha je zvláštní uměleckou kategorií, které se věnují nejen knižní grafici, ale i kreslíři, malíři, fotografové a další výtvarníci. Může mít formu klasické knihy, která pracuje s textem, může být jen obrazová, ale může také být objektem, který hranice tradiční knihy překračuje. Umělci pro autorské knihy využívají nejen papír, ale i plast, kov, textil či dřevo. Důležitou součástí mnoha autorských knih je jejich obal, schránka, ve které jsou uloženy.

Tisícovka soutěžících neměla žádné hranice a omezení. Některé návrhy se drží tradic a mají podobu klasické knihy, jiné jdou v umělecké fantazii hodně daleko. „Zároveň tady přechází do nových médií, kdy autoři tu knihu převádějí do zvuku, obrazu, čisté virtuality,“ doplňuje ředitelka UPM Helena Koenigsmarková.

Autorská kniha je součástí umělecké tvorby od druhé poloviny 20. století. Své předchůdce ale měla v ojedinělých dílech už koncem 19. století a poté stále častěji s nástupem avantgardy. Intenzivně se jí ale umělci věnovali zejména v 60. a 70. letech, kdy měla různé podoby a funkce - od samostatného objektu po součást akcí či jako jejich dokument.


Video Reportáž Jiřího Svobody
video

Reportáž Jiřího Svobody

Výstava Evropská autorská kniha (Artists' Book on Tour) nabízí 50 děl oceněných ve stejnojmenné soutěži, uspořádané vídeňským Muzeem užitého umění ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a Mezinárodním centrem grafického umění v Lublani. Její pořadatelé chtějí přiblížit tento specifický žánr širokému publiku, ale také sledovat jeho aktuální stav a případné proměny v éře digitálních médií.

V soutěži otevřené pro autory z evropských zemí a jejich práce z posledních dvou let se hodnotilo 925 děl. Většina odkazovala k typům realizací již tradičně spjatých s tímto žánrem a jejich aktuálnost ani tak nespočívala ve formě, ale především v obsahu. Ten má nejednou charakter sociálního apelu, sondy do genderové problematiky či vyjádření krize osobní i kolektivní identity. Protipólem jsou díla soustředěná na strukturní kvality materiálu a práce konceptuální, odkazující na funkce knihy, zdůrazňované často metaforou a vyžadující aktivní přístup diváka.

Výstava autorských knih bude v Národním technickém muzeu k vidění do 5. května.