Ornament už není zločin

Praha – Co mají společného šaty Kate Middletonové a obrazy Alfonse Muchy? Ornamenty. Právě ty jsou tématem výstavy v pražské Galerii NoD. Na dílech třinácti českých výtvarníků přibližuje, jak s ornamenty pracují současní umělci.

„Ornament se objevuje všude možně – v reklamě, ve výlohách, na ulici, na látkách. V průběhu doby se hodně měnil a různým způsobem rozvíjel,“ upozorňuje kurátor výstavy Jiří Machalický. Ornamenty jsou součástí naší každodennosti, často ovšem nenápadně. Zatímco své velké období zažívaly v období symbolismu a secese, v době meziválečné avantgardy byly naopak zavrhovány jako přežitek a kýč.

„Ornament se někdy bere velmi vážně, někdy zase ne. Známý je například citát Adolfa Loose: Ornament je zločin,“ dodal Jiří Kornatovský, jeden z vystavujících umělců. Každopádně ornament má své místo v každé době, dokonce i v současném umění, jak dokazuje instalace v Galerii NoD.

„Pokusil jsem se udělat malý průzkum, jak se k němu staví současní umělci, jakými způsoby ho využívají a jaké postavení má v jejich díle. Ukazuje se totiž, že pro některé z nich je velmi důležitý možná i proto, že se opět začíná prosazovat forma proti obsahu, nebo že se forma může obsahem stát,“ domnívá se kurátor.

Video Reportáž Ondřeje Moravce
video

Reportáž Ondřeje Moravce

Na výstavě se propojuje tvorba umělců různých generací, kteří se každý z jiné strany k ornamentu přiblížili. Někteří z vybraných umělců využívají historický ornament v novém zpracování, například staré tapety v kolážích. Jiní směřují ke kompozicím vycházejícím ze snahy zachytit vývoj současné doby a vytvořit řád. Další se inspirují hrou tvarů v kaleidoskopu nebo vytvářejí performance, které zaznamenávají na fotografiích, čímž vznikají určité příběhy.

V Galerii NoD najdou díla celkem třinácti autorů: obrazy například Martina Mainera, Margity Titlové či Petra Písaříka, koláže Dalibora Chatrného či fotografie Jiřího Kornatovského. Prohlédnout si je zájemci mohou do 20. května.