Umění včera a dnes: Ivan Foletti / Bůh z boha

Druhým příspěvkem 18. pokračování cyklu veřejných přednášek Umění včera a dnes, které pořádá VŠUP, byla 24. dubna přednáška Ivana Folettiho nazvaná Bůh z boha: Kristus jako ideologický překlad Dia Serapida. V přímém přenosu ji zprostředkoval web ČT24, kde také je k dispozici záznam.

Anotace: Diskuze o původu raně křesťanské ikonografie a o pramenech, které ji inspirovaly, se v historiografii odvíjí již od 70. let 19. století. Mezi základní otázky patří vznik obrazu Krista: je založen na vizuálním překladu ikonografie císaře, jak to tvrdí André Grabar (1936), nebo Jupitera, jak navrhuje Thomas Matthews (1993)? Přednáška Bůh z boha: Kristus jako ideologický překlad Dia Serapida si klade za cil vymezit se vůči stávající debatě (především na metodologické úrovni) a nastínit zároveň nový pohled. Vycházeje z detailní formálně-kompoziční a textové analýzy položí otázku týkající se estetických a ideologických zdrojů zobrazeni Kristovy tváře. Na základě antropologických studií posledních let se nakonec pokusí komplexněji popsat mechanismy, jež provázejí ikonografická „stvoření“ nových bohů.

Ivan FolettiIVAN FOLETTI vystudoval dějiny umění na univerzitě v Lausanne a dnes přednáší na Masarykově univerzitě v Brně. Je specialistou na středověké umění a zvláštní pozornost věnuje umění byzantskému. Ve své vědecké práci se věnuje historiografii, křesťanské ikonografii a liturgii ranného středověku.


Další přednáškou cyklu Umění včera a dnes – překlad bude 2. května příspěvek Jiřího Kroupy na téma Slova pro architekturu: Santini a stereotomnost v architektuře.

Kdy a kde: přednášky se konají vždy od 18:30, v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Video Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Překlad
video

Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Překlad

Předešlé přednášky z VŠUP si můžete připomenout na následujícím odkazu: