Jan Rudolf Bys: Vestálka Claudie Quinta / Penelope a její nápadníci

Malíř Jan Rudolf Bys tvořil většinu svých děl v párech, lze k nim tak povětšinou najít protějškovou dvojici, tzv. compagnon. Nejinak je tomu i u obrazu s názvem Vestálka Claudie Quinta. Společně s ním si v dnešním dílu cyklu Národní galerie nikdy nezavírá představíme i neméně významné dílo Penelope a její nápadníci. Oba obrazy spojuje společné téma, kterým je určitá síla žen.

Obrazy, jež pocházejí z roku 1692, jsou zajímavé už svým formátem, Bys zde zvolil poměrně netypický ovál. Námětem prvního ze dvou děl je vestálka, starořímská panenská kněžka, jež pečovala o provoz chrámu bohyně domácího krbu Vesty a udržovala posvátný oheň. Její náročná služba ji zavazovala hned k několika rituálním slibům. Protějškovým obrazem je zde pak Odysseova manželka Penelope, obklopená četnými a neodbytnými nápadníky. Příběhy spojené s oběma hrdinkami obrazů Jana Rudolfa Byse nastíní kurátorka Andrea Rousová.

Andrea Rousová je kurátorkou Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. Specializuje se na malířství 17. a 18. století v Čechách a Holandsku. Kromě stálé expozice ve Schwarzenberském paláci připravila i dvě samostatné výstavy (Petr Brandl - malíř neřestí pozemských, 2003 a Tance a slavnosti 16.-18. století, 2008).

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Vestálka Claudie Quinta Penelope a její nápadníci
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Vestálka Claudie Quinta Penelope a její nápadníci

Jan Rudolf Bys (1660-1738) vynikal jako malíř především svým precizním stylem a jemnými přechody – jak barevnými, tak i v modelaci, a důrazem na detaily, což je patrné především v jeho malbách zátiší. Přestože pocházel ze Švýcarska, působil dlouhou dobu i v Praze, zejména ve službách hrabat Černínů, kde také vedl jejich obrazárnu.


Do pražské Národní galerie se společně podíváme opět v neděli 13. května. Kurátor Sbírky starého umění Tomáš Hladík tentokrát pohovoří o díle Matyáše Bernarda Brauna Sv. Juda Tadeáš. Všechny předešlé díly naleznete zde.