Po Rožmbercích přicházejí Pernštejnové

Praha - Největší letošní výstava Národního památkového ústavu, prostřednictvím významného rodu Perštejnů, představuje životní styl vysoce postaveného šlechtice v době pozdního středověku. Návštěvníkům se od 3. května otevírá v Salmovském paláci na Hradčanech, který tak zahajuje provoz po rekonstrukci. Expozice připomíná procházku po hradní či zámecké interiérové instalaci. Potrvá do konce července a je po loňských Rožmbercích další částí projektu Svět české šlechty. Příležitostí pro připomínku Pernštejnů je letošní 425. výročí svatby Polyxeny a Viléma z Rožmberka, která spojila dva nejvýznamnější šlechtické rody své doby.

„Protože ale uměleckých děl spojených přímo s Pernštejny se dochovalo pouze 27, dokládáme jejich historii především na jejich příbězích. Na příkladu nejvyššího kancléře Království českého Vratislava z Pernštejna a jeho manželky Marie Manrique de Lara expozice přibližuje odděleně mužský a ženský svět té doby a zmíněné společenské vrstvy,“ přiblížila ideu výstavy její hlavní kurátorka Duňa Panenková.

Interiéry představují šlechtice jako politika, diplomata, cestovatele a hospodáře a šlechtičnu jako nevěstu, manželku a matku. Výstava přibližuje také otázky víry a náboženství, například fenomén Pražského Jezulátka spojený s Marií Manrique de Lara, původem Španělkou, a její dcerou Polyxenou z Pernštejna, a poslední věci člověka provázející ho ve smrti a během pohřbu.

 • Pernštejnové a jejich doba (umyvadlo)
  Pernštejnové a jejich doba (umyvadlo) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24
 • Pernštejnové a jejich doba
  Pernštejnové a jejich doba autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24

„Vratislav z Pernštejna si ze Španělska přivezl manželku Marii Manrique de Laru, se kterou měl 21 potomků. Nicméně z tohoto velkého množství dětí vymřeli všichni mužští potomci a posledními zůstaly proslulá Polyxena, provdaná z Lobkowicz, a její neteř Frebonie, která zůstala bez potomků, a Polyxena převedla zbylý majetek do rodu Lobkowiczů,“ přiblížila konec slavného rodu autorka výstavy Naďa Kubů.

Video Rozhovor s Naďou Kubů a Petrem Svobodou
video

Rozhovor s Naďou Kubů a Petrem Svobodou

Autoři expozice hrdě upozorňují na to, že se jedná o výjimečný soubor poprvé shromážděný na jednom místě, zahrnující také zajímavosti a pikantní historické souvislosti, o nichž se milovník českých dějin může dozvědět jen a jen návštěvou výstavy. Exponáty na výstavu zapůjčily více než čtyři desítky paměťových institucí, včetně několika zahraničích (např. Lobkowiczké sbírky, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Moravský zemský archiv, Národní galerie ve Lvově, Slovenské národní muzeum aj.) stejně jako cca 25 hradů a zámků v České republice.

Pernštejnové a jejich doba
Pernštejnové a jejich doba
Více fotek
 • Pernštejnové a jejich doba autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3536/353528.jpg
 • Pernštejnové a jejich doba autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3536/353531.jpg
 • Pernštejnové a jejich doba autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3536/353529.jpg
 • Pernštejnové a jejich doba autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3536/353527.jpg

Pernštejnové byli výrazný český a moravský šlechtický rod původně z jihozápadní Moravy. Největšího rozkvětu dosáhli v 16. století, kdy byli vedle Rožmberků jedním z nejbohatších a nejvlivnějších rodů Českého království. Rodu náležela mj. panství Pardubice, Potštejn, Rychnov nad Kněžnou, Litice, Brandýs nad Labem, Lanškroun, Plumlov, Prostějov, Pernštejn, Tovačov, Lipník nad Bečvou, Přerov, Hranice, Louka, Mitrov, Zubštejn aj.Pernštejnové a jejich doba (zubr-rodový znak)Přestože byli Pernštejnové ve své době takřka nejbohatší rod v Českých zemích, o počátcích této dynastie mnoho informací chybí. Jedním z prvních užívajících erb se zubří hlavou (erb je jedním z nejstarších v Českých zemích) byl Štěpán z Medlova (†1235),

Snad nejvýraznějším z Pernštejnů je označován druhorozený syn Jana z Pernštejna – Vilém (1438-1521). Historiky je považován za na svou dobu pokrokového politika. Vyznavače odlišného náboženského proudu nepokládal za kacíře, ale pouze za „jiného“, neboť podporoval myšlenku prezentace víry podle vlastního svědomí.Pernštejnové a jejich doba

Rod Pernštejnů vymírá roku 1631 po meči smrtí posledního potomka Vratislava Eusebia. Po smrti sestry Eusebie Frebonie roku 1646 přechází pernštejnský majetek na potomky Polyxeny, tedy na knížata z Lobkovic, kteří si do svého erbu přidávají pernštejnského zubra.


Projekt Svět české šlechty chce seznámit především laickou veřejnost s různými aspekty dějin šlechty, které není možné představit tradičními instalacemi na hradech a zámcích - tedy třeba s hospodařením, průmyslovým podnikáním, kultivací krajiny, politickým působením či kulturním mecenášstvím. Po Pernštejnech by měl představit ještě rody Lobkoviců, Žerotínů, Metternichů, Chotků, Lichtenštejnů, Schwarzenbergů, Poděbradů a Rohanů.

 • Pernštejnové a jejich doba (brnění)
  Pernštejnové a jejich doba (brnění) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24
 • Pernštejnové a jejich doba
  Pernštejnové a jejich doba autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24

Salmovský palác patří Národní galerii v Praze. Ta ho do správy získala během působení svého bývalého ředitele Milana Knížáka a dlouho jej rekonstruovala. Nyní uvažuje o tom, že do paláce přesune sbírku gotického umění, která už v minulosti na Hradě byla a v dnešním svém sídle v Anežském klášteře je ohrožována povodněmi. Do Salmovského paláce se ale nebude stěhovat dříve než za dva roky, pravděpodobně především z finančních důvodů.

Pernštejnové a jejich doba (kabinet)
Pernštejnové a jejich doba (kabinet)
Více fotek
 • Pernštejnové a jejich doba (kabinet) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3536/353524.jpg
 • Pernštejnové a jejich doba autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3536/353523.jpg
 • Pernštejnové a jejich doba (kabinet) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3536/353525.jpg
 • Pernštejnové a jejich doba (Pražské Jezulátko) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3536/353517.jpg
 • Pernštejnové a jejich doba (zbraně) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3536/353533.jpg
 • Pernštejnové a jejich doba autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3536/353516.jpg
 • Pernštejnové a jejich doba (helmice) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3536/353511.jpg
 • Pernštejnové a jejich doba (zbraně) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3536/353534.jpg
 • Pernštejnové a jejich doba (rakev) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3536/353519.jpg
 • Pernštejnové a jejich doba autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3536/353537.jpg
 • Pernštejnové a jejich doba autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/36/3536/353518.jpg
 • Hrad Pernštejn zdroj: Stránky hradu Pernštejn http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3437/343643.jpg