Grand Prix architektů získala „neviditelná“ stavba

Praha - Absolutním vítězem letošní Grand Prix architektů se stala revitalizace Bastionu u Božích muk v Praze 2. Odborná porota ocenila, že revitalizace bohatě splňuje kritéria vícera kategorií - rekonstrukce, krajinné architektury, zahradní tvorby, drobné architektury, interiéru a městského mobiliáře. V 19. ročníku prestižní soutěžní přehlídky vybírali porotci z celkem 71 přihlášených projektů, výsledky oznámili na dnešním slavnostním večeru ve Veletržním paláci.

Úprava zapomenutého prostoru dlouho zanedbávané lokality v Horské ulici v Praze autorů Miroslava Cikána a Pavly Melkové z MCA Atelieru vznikla na základě vítězného návrhu veřejné architektonické soutěže vypsané městskou částí Praha 2 v roce 2007. Nový objekt byl navržen jako podzemní stavba, která nabízí variabilní využití: univerzální sál pro výstavy, společenské akce či kavárnu, zázemí veřejnosti a provozu.

„Bylo nám jasné, že nechceme postavit nový nadzemní objekt na místě původního, který by necitlivě zasahoval do panoramatu a porušoval intaktní siluetu linie hradeb. Tato realizace je dobrým příkladem toho, že nejde o samotnou stavbu, ale spolupůsobí zde celá lokalita. Není zde vytvořen žádný uzavřený objekt, ale jedná se o prostor vyjmutý z okolí,“ upozornila v rozhovoru pro ČT24 architektka Pavla Melková. 

Video Rozhovor s P. Melkovou a M. Cikánem
video

Rozhovor s P. Melkovou a M. Cikánem

„Měli jsme k dispozici podrobný archeologický průzkum Národního památkového ústavu, který stanovil horizonty v té lokalitě. To znamená horizont barokního bastionu, tedy původní úroveň, dále novou úroveň navážek, které tam byly nasypány v průběhu 19. století. Pro naši tvorbu je důležitá komplexnost návrhu, při realizaci vzniká dialog, který je veden o celém území. Celkové řešení vzniká jako výslednice vyhodnocení všech vztahů v místě,“ doplnil kolegyni architekt Miroslav Cikán.

Bastion je část opevnění vystupující mimo samotnou hradbu, na níž se koncentrují střelci a děla. Bastion u Božích muk je vystupující částí opevnění u karlovského předmostí Nuselského mostu, označenou římským očíslováním XXXI. Tento prostor vznikl navázáním barokních hradeb na původní gotické. Nachází se téměř proti vstupu do zahrady Ztracenka, jejíž přestavba byla dokončena vloni. Bastion byl obnoven podle projektu arch. Melkové a arch. Cikána (MCA Atelier, s. r. o.), kteří zvítězili ve veřejné soutěži na úpravy této části Novoměstských hradeb.

Zhotovení stavby: Swietelsky stavební, s. r. o.

Projekt: MCA Atelir, s. r. o.

Náklady: 35.000.000 Kč

Dokončení: podzim 2011

Zahájení rekonstrukce: jaro 2010

Nově vybudovaný objekt Bastionu je součástí celkové koncepce úprav oblasti Albertova a parku Folimanka, jejímž cílem je zpřístupnění a propojení dosud nepřístupných ploch a vytvoření veřejných prostor.


Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu je přehlídkou soudobých architektonických prací, kterou pořádá Česká komora architektů a Obec architektů. Soutěž je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci. Podmínkou je, aby bylo jejich dílo dokončeno v uplynulém roce, a to na území České republiky.

Projekty přihlášené do Grand Prix soutěžily celkem v šesti kategoriích. Pětičlenná mezinárodní porota v čele se slovenskou členkou České komory architektů Andreou Klimko dále udělila šest dalších cen, tři čestná uznání a za celoživotní dílo ocenila architekty Jana Kozla a Karla Koutského.

Se všemi projekty přihlášenými do soutěže se mohou zájemci seznámit na výstavě, která je ve Veletržním paláci přístupná až do 10. června Poté expozice poputuje po českých městech a následně i do zahraničí.

Loňským vítězem Grand Prix architektů se stal Bytový dům s tělocvičnou v Praze 1, autorem novostavby je Petr Burian.