Kostel Nejsvětějšího srdce Páně vyslechne všech 150 žalmů

Praha - Fenomén nočních čtení a návštěv muzejních nocí má v Česku další pokračování. Místo, které si k tomu čtenáři vybrali, je považováno ze nejvýznamnější církevní stavbu minulého století u nás - kostel Nejsvětějšího srdce Páně od Josipa Plečnika. Zdi svatostánku se tak budou moci zaposlouchat hned do 150 žalmů.

Čtenáře žalmů čeká bdění v asi nejvýznamnější církevní stavbě 20. století u nás. Kostel Josipa Plečnika se otevřel prvním návštěvníkům před osmdesáti lety. Na celovečerním programu je čtení žalmů, a to rovnou všech 150. Posvátná kniha židů a křesťanů se obvykle čte jen v úryvcích.

„To, že můžou naslouchat postupně, ne jenom vytržený z kontextu, to je taková píseň. Taková noční serenáda,“ tvrdí Andrea Hýblová, organizátorka Noci žalmů.


Ke čtení se přihlásilo šest desítek často mladých dobrovolníků. „Bude zajímavé vidět, kdo přijde. Určitě to budou lidi z farnosti, určitě to budou kamarádi těch, co tady budou číst, určitě to budou lidi, kteří půjdou jen tak kolem a uvidí otevřený dveře do kostela,“ říká přihlášený čtenář žalmů.

Žalmy
Žalmy

Chvalozpěvy, nářky a stížnosti v žalmech jsou přehlídkou lidských emocí. „Zachycují náš život ve všech jeho extrémech. Od těch nejradostnějších až po ty nejbolestnější,“ doplňuje farář Zdeněk Wasserbauer.

Starobylá sbírka poezie má mít i soudobé pokračování. Návštěvníci nočního čtení mohou napsat svůj vlastní žalm, který bude k přečtení na webových stránkách farnosti.