Učitelé z hvězd: šamani mluví s mimozemšťany

Režisér Viliam Poltikovič pátral v jihoamerickém Peru po stopách mimozemské inteligence na Zemi. Snímek Učitelé z hvězd, který díky tomu vznikl, je podle jeho vlastních slov vedlejším produktem předchozího filmu Maestra Ayahuasca, který vypráví o práci a poslání šamanů, léčitelů a prostředníků mezi lidmi a duchy, a o moudrosti posvátného nápoje ayahuasca.

Ayahuasca je halucinogenní nápoj užívaný na rozsáhlém území pralesů Ekvádoru, Kolumbie a Peru. Rituální požívání posvátné ayahuascy je základem místního lidového náboženství a součástí šamanského léčení. Podle klasické definice je šamanismus především technikou extáze, tedy změny stavu vědomí a vstupu do jiné dimenze skutečnosti.

Peru zároveň patří k zemím, kde je zaznamenán vysoký výskyt nejen pozorování neidentifikovatelných létajících objektů, ale i kontaktů s mimolidskou a snad mimozemskou inteligencí. „Tomu jsem se nemohl vyhnout. Navíc šamani s nimi opravdu komunikují a spolupracují, zdá se, po staletí a tisíciletí,“ říká Poltikovič, který byl hostem Filmu 2012.

Sám prý viděl zvláštní útvary a světelné objekty. Zakusil též „vnitřní komunikaci“. Užívání psychedelických rostlin podle něj s pozorováním „mimozemských objektů“ úzce souvisí, a to skrze „snadnější napojení“. Zážitky přitom nelze odsoudit jako pouhé halucinace.

„Ve filmu mluví i armádní expert. V Peru je to tak časté, že armáda, konkrétně vzdušné síly, na to zřídila speciální kabinet,“ připomíná režisér. Doktor Anthony Choy, zakládající člen Ufo Office of the Peruvian Air Force (Úřad peruánských vzdušných sil pro fenomén UFO), se problému častých pozorování neidentifikovatelných objektů věnuje již léta. Poltikovič dodává: „Setkali se s tím piloti i politici, zastupitelé, starostové. Dokonce piloti mluví o tom, že byli přeneseni do objektu a komunikovali s těmi bytostmi.“

Škála Stvořitelova díla člověkem nekončí

Rozumnost podobných zkušeností potvrzuje také Igor Chaun, bývalý studentský vůdce, cestovatel a filmař, který sám Amazonii navštívil. Na cestě duchovního hledání se podle něj v jisté chvíli otevírá možnost komunikace s jinou, mimolidskou inteligenci. Magické rituály s posvátnými rostlinami přitom pouze nabídnou prostor spojení, který už později zůstává přítomen. „Jako by rituály pomohly otevřít určitý typ vnímání a pak už k tomu docházelo.“

Západní věda podle Chauna hledá mimozemský život nevhodným způsobem. „Představujeme si, že to musí být život našeho typu, ale ony jsou to spíše formace vědomí… Pochopil jsem, že škála Stvořitelova díla člověkem nekončí. Jak to od člověka směřuje dolů ke zvířatům, tak to od člověka pokračuje nahoru do jiných dimenzí a časoprostorů. Ty bytosti pravděpodobně vidí a chápou směrem dolů, tak jako my chápeme do zvířecí říše, ale pro nás je problém porozumět jim nahoru.“

Podobné úvahy vedly Chauna k tomu, že v polovině května uspořádal v Praze mezinárodní kongres na téma mimozemské přítomnosti na zemi. „Jsem hluboce přesvědčen, že se lidstvo dostává do etapy, kdy budeme muset přijmout a pochopit, že jsme možná součástí větší kosmické rodiny.“

Šamanským symbolem pro svět je pavučina. Jak také ve filmu zazní, za Stvořitele vesmíru bývá někdy považována posvátná pavoučice, která vesmír tká. Ale vesmír přitom není pouze známým materiálním světem, nýbrž nesmírným množství různých světů, které dohromady vytvářejí monumentální živou stavbu. Pro šamany je celé bytí živé a všechna jsoucna jsou živá, včetně kamenů a skal. Rostliny a stromy mají své duchy a inteligence a šamani disponují zvláštními dovednostmi, díky kterým umí s těmito inteligencemi navazovat kontakt.

Doba dobře kvasí, lidé začínají vnímat jednotu

Režisér Poltikovič, který natočil například duchovní portrét známého herce Jaroslava Duška pod názvem Když kámen promluví, uzavírá: „Doba dobře kvasí a hodně se mění. Myslím, že stávající paradigma má nahnuto. Procesy, které jsou v chodu, energie a nové kvality se sebou nesou změnu doby. I když nárůst není závratný, přesto tu je. Lidé se mění, otevírají a začínají více vnímat jednotu, propojení s planetou Zemí a se všemi ostatními bytostmi.“

Video Rozhovor: Režisér Viliam Poltikoviče - Učitelé z hvězd
video

Rozhovor: Režisér Viliam Poltikoviče - Učitelé z hvězd