Wannieck vystavuje české malířství od Komerční banky

Brno - Stovku maleb, grafik a dalších uměleckých děl ze sbírky Komerční banky vystavuje brněnská Wannieck Gallery. Jde především o díla oceňovaných českých autorů, například Karla Malicha, Jiřího Sopka, Michaela Rittsteina a Vladimíra Kokolii. Vystavená kolekce podle galeristů nabízí osobitý pohled na vývoj českého malířství v 70. až 90. letech minulého století.

Komerční banka má ve své umělecké sbírce celkem přes 3 500 uměleckých děl. Systematické budování sbírky zahájila v roce 1995. „Součástí připravené expozice jsou nejen umělecká díla, se kterými se mohou klienti Komerční banky setkat na pobočkách, ale také díla uložená v depozitářích, jež běžně viditelná nejsou,“ uvedl v tiskové zprávě předseda představenstva a ředitel banky Henri Bonnet.

Kromě maleb Malicha, Sopka, Rittsteina a dalších výstava nabízí také ukázky grafických prací, například od Naděždy Plíškové, Aleny Kučerové a Zdeňka Sýkory. Další výtvarné techniky reprezentují takzvané froasáže Ladislava Nováka a lepty Lubomíra Přikryla.

Michael Rittstein / Matný masiv
Michael Rittstein / Matný masiv

Někteří odborníci poukazují na to, že v 90. letech představovaly aktivity Komerční banky jeden z vrcholů tehdejšího sběratelství. Banka investovala do tvorby žijících umělců, zatímco trh s uměním tehdy ovládala meziválečná avantgarda z restitucí.

„V průběhu následujících let tak vznikla kolekce soudobého umění, která svou kvalitou a rozsahem převyšuje podobné projekty v České republice,“ uvedla ke vzniku sbírky Magdalena Juříková, jež v 90. letech působila jako odborný garant a tajemník bankovní akviziční komise.

Wannieck Gallery sídlí v bývalé továrně Vaňkovka mezi brněnským železničním a autobusovým nádražím. Výstava potrvá do 23. září.

Aleš Lamr / Duhový most
Aleš Lamr / Duhový most