Divadlo Komedie hovoří beze slov

Praha - Poslední premiérou Divadla Komedie byla hra Petera Handkeho Hodina, ve které jsme o sobě nevěděli. Inscenaci nastudoval umělecký šéf Pražského komorního divadla Dušan David Pařízek. Soubor hrou završil působení na této scéně, kterou k 31. červenci opustí kvůli nedostatečné podpoře pražského magistrátu.

Pařízek byl i překladatelem, autorem úpravy a scény této inscenace, hudbu složil Ivan Acher a kostýmy navrhla Kamila Polívková. Na jevišti se objevil prakticky celý soubor, tedy Jiří Černý, Marek Daniel, Martin Finger, Hynek Chmelař, Stanislav Majer, Gabriela Míčová, Martin Pechlát, Dana Poláková, Jiří Štrébl, Ivana Uhlířová a Roman Zach. Inscenace by měla být v repertoáru zhruba do poloviny července.

„Po velkých intelektuálních polemikách reflektujících středoevropské kulturní a společenské prostředí, analýzách výjimečných individuálních osudů zobrazovaných v monolozích založených na velkých prózách či autentických výpovědích dovršil Pařízek spolupráci se svým souborem scénickou úvahou beze slov,“ komentovala nový projekt mluvčí divadla Michaela Korcová.

Video Hodina ve které jsme o sobě nevěděli - Dušan Pařízek
video

Hodina ve které jsme o sobě nevěděli - Dušan Pařízek

„Ten text je fantastický. Hra umožňuje velké množství výkladů a výkladových posunů. Naše divadlo inscenovalo již dvě Handkeho hry Spílání publiku a Podzemní blues, které nám vlastně umožnily připravit naše diváky na blížící se konec. Hodina, díky přesným a konkrétním situacím, nabízí inscenátorům možnost připomenout starší inscenace. Základní výklad hry spočívá v tom, že to jsou narážky na naše bývalé inscenace, ale jsou to situace, které v těch inscenacích chybí. Je to vlastně můj komentář k tomu, co tam chybělo,“ řekl k textu režisér Dušan Pařízek v pořadu ČT24 Kulturama. 

„Handke je pro mne zásadní autor, který v posledních 40 letech divadelní jazyk posunul, každým svým dalším textem, o něco dál. Jsem velmi rád, že můžeme naším triptychem jeho her, mu tak trochu k jeho sedmdesátinám postavit malý pomník. A navíc tuto náročnou inscenaci jsme velmi soustředěně nastudovali hlavně pro naše věrné publikum, pro lidi, kteří celou tu dobu s námi koexistovali a kteří jsou schopni na nejvyšší úrovni vést diskurz o divadle, literatuře, i celé společnosti. Považujeme to vzácné setkání lidí,“ dodal Pařízek.

Představení Hodina, ve které jsme o sobě nevěděli, je hrou bez dialogů. Peter Handke v ní zobrazuje dění na blíže neurčeném náměstí. Středem pozornosti jsou fragmenty cizích životů, gesta, symbolické výjevy, setkání a konflikty. Vědomí se mísí s nevědomím, reálné situace se proměňují v groteskní střety a sny, křižovatka osudů se stává obrazem koloběhu života.