Mějme rádi němčinu

Praha – Němčina je často považována za krkolomný jazyk. Avšak tento mýtus se nyní snaží zbořit interaktivní výstava s názvem Man spricht Deutsch, neboli když se mluví německy. Goethův institut se na jazyk našich západních sousedů dívá odlišně a seznamuje s ním návštěvníka netradiční formou. Výstava se koná v Národní technické knihovně.

V dnešní době, kdy angličtina natahuje pařátky téměř všude, může leckoho překvapit, že němčina i nadále zůstává nejpoužívanějším jazykem Evropy. Její první zárodky se objevily už v letech 750–1050 našeho letopočtu. K rozšíření němčiny v podobě, která nám není zcela neznámá, výrazně pomohl vynález knihtisku z poloviny 15. století.   

Expozice Německo a jeho řeč se podrobně zabývá tajemstvím, pravou podstatou i drobnými nuancemi tohoto indoevropského jazyka. Vše ale s humorem a nadhledem – vesele se třeba dívá na německou schopnost vytváření nesmyslně dlouhých slov. Motto celé akce by se tedy dalo vyjádřit slovy: „Pryč s běžnými stereotypy!“ 

Podle Goethova institutu jsou mnohé předsudky ohledně němčiny spjaty s pošramocenou minulostí tohoto národa. „Od dob nacismu se němčina považuje za 'jazyk násilníků' a je prý jako stvořená pro rozkazy,“ přemýšlí organizátoři na svých webových stránkách, proč je jazyk leckdy tak nepopulární. 

Výstava Man spricht Deutsch
Zdroj: Goethe Institut

Institut ale vzal výstavu pěkně dopodrobna. Pomocí barevných tabulí se snaží návštěvníkům přiblížit různé tematické okruhy. Poodhalí tak politický styl mluvy, reklamní žargony nebo třeba rozmanitou slovní zásobu, již si dnešnímu životu přizpůsobili mladí. Vznáší také otázku týkající se palčivého problému, zdali němčina upadá, nebo jestli se jen mění. Ani ona totiž neunikla silnému vpádu anglikanismů. 

Znalostně pokročilí se budou moci procvičit pomocí textových i auditivních exponátů. Man spricht Deutsch vybízí příchozí k tomu, aby návštěvníci uvažovali nad rolí němčiny na estetické, myšlenkové i politické rovině. Těm, kteří se chystají jazyk teprve učit, umožní výstava zase navázat první hravý kontakt. „Takový způsob prezentace ukazuje, že je němčina daleko méně obtížná, než se všeobecně tvrdí,“ vysvětluje institut, jenž akci pomáhal stvořit. 

A kde najdete nejlepší ukázku němčiny? Je to právě literatura německy píšících velikánů, kde podle organizátorů můžeme najít skutečnou krásu tohoto jazyka. 

Němčinu hrou si mimo české metropole vyzkouší i další evropská města. V Praze skončí 14. července.