Popravení čeští pánové se dočkají piety

Praha – Staroměstské náměstí se promění v pietní místo, kde se bude konat vzpomínková akce u příležitosti výročí popravy 27 českých pánů. Od 18 hodin se koná bohoslužba v chrámu sv. Mikuláše. Uctění památky se pak přesune i k pamětní desce popravených. Je však nachystán další bohatý program.

Smrt 27 představitelů stavovského odboje symbolizuje finální tragickou tečku za důležitou bitvou na Bílé hoře, která se udála roku 1620. Samotná poprava se udála v den letního slunovratu roku 1621 a symbolizuje zánik české politické samostatnosti v průběhu dalších tři sta let. Tento akt také násilně ukončil období české reformace a dosavadní náboženské tolerance. 

Program slibuje uvést starosta Městské části Prahy 1 Oldřich Lomecký. U chrámu sv. Mikuláše poté začne přednáška na téma České stavovské povstání, kterou povede historik Eduard Jan Havránek. Příznivci hudby se pro změnu mohou těšit na varhanní koncert profesora Bohumíra Rabase. 

V plánu je také položení věnců u pamětní desky, kde promluví předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová, pražský primátor Bohuslav Svoboda či poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil. 

Pořadatelé se nechali slyšet, že připomenutím nejmasovější veřejné popravy v českých dějinách nehodlají nijak vyvolávat emoce, nebo dokonce oživovat související staré spory.  

„A to zvláště v současných dobách, kdy usilujeme o ekumenický mezicírkevní dialog a kdy ostatně čeští křesťané (včetně katolíků) se dostávají v české společnosti stále více na minoritní pozici,“ objasnili. 

Na školách se staroměstská exekuce a následující třicetiletá válka prezentuje coby jedna z nejhorších pohrom v historii českého národa. Započala tak hospodářská devastace a neúnosné daňové vytížení, přičemž neblahou roli sehrál i značný úbytek obyvatelstva. Tyto události vedly k pohraniční germanizaci a ke ztrátě části národní elity.