Mánes se ocitá v troskách

Praha – Výstavní síň Mánes prochází rozsáhlou rekonstrukcí. V současnosti probíhají demoliční práce, kdy firma odstranila většinu vnitřních příček, které se v interiéru postupně vrstvily od 80. let. Galerie by do nového prostoru měla pustit první návštěvníky až v roce 2013, na přelomu září a října.

Zdroj: Výstavní síň Mánes Autor: Martin Paval

Budova na Masarykově nábřeží nepodstupuje úpravy poprvé. Letošní rozsáhlá rekonstrukce je v pořadí již její třetí předělávkou. Poprvé se síň zachraňovala od havarijního stavu po povodních v roce 2002. O sedm let později následovala pro změnu modifikace Šítkovské věže. 

„Celková rekonstrukce budovy se koncepčně vrací k původnímu architektonickému i funkčnímu uspořádání na nejvyšší technologické úrovni současnosti,“ uvádí Mánes na svých stránkách. 

Spodní sál, který byl vystavěn již v 80. letech minulého století, se k výstavnímu provozu údajně nikdy příliš nehodil. V nových plánech jeho původní podoba ustupuje novým multifunkčním prostorám, které rozšíří možnosti pořádání rozlišných akcí – výstavy, multimediální prezentace, přednášky, projekce, workshopy, konference a dokonce i aukce. 

Horní exhibiční sály ve vyšším patře si podrží svou současnou pozici a k drastickým změnám příliš nedojde. Restaurátoři je akorát vybaví modernější technikou splňující klimatické, bezpečnostní i světelné parametry. 

Na podzim se obnoví i přilehlá restaurace. V plánu je také kultivace jejího okolí a sousedního Slovanského ostrova. Zahrady se využijí jako další exteriéry pro umisťování instalací výtvarných děl nebo do nich zasáhnou i rozšířené prostory restaurace. 

Financování staveb jde z kapsy soukromého sponzora.

Video Reportáž Evy Spáčilové
video

Reportáž Evy Spáčilové

Historie

Mánes byl založen Spolkem výtvarných umělců v roce 1887. Za účel si kladli přednášet o umění a za dobu své existence sdružili početný zástup generací výtvarníků a dalších umělců. Skupina se pojmenovala podle malíře Josefa Mánese a jejím prvním předsedou byl zvolen Mikoláš Aleš.

V roce 1938 se na dveřích kavárny Mánes objevila první cedule zakazující vstup občanům se židovským původem. Antisemitismus se zde tak projevil s předstihem.

Po únorovém komunistickém převratu byl Spolek šikanován a v 50. letech následně rozpuštěn. Komunističtí funkcionáři jej nahradili Českým fondem výtvarných umění.

Mánes nyní vede Nadace českého výtvarného umění (NČVU). V současné době se stále ocitá ve sporu se Spolkem výtvarných umělců (SVU), který se prohlašuje za právoplatné dědice budovy, a jsou toho názoru, že jim prostory NČVU ukradla v roce 1956, a nárokuje si morální právo na její navrácení. SVU prohlašuje Mánes za oběť bolševické zvůle, proti níž marně bojoval.