Josef Mánes: Švadlenka

Do třetice se do pražské Národní galerie vypravíme za dílem malíře Josefa Mánesa. Obraz Švadlenka patří mezi jeho nejkrásnější žánrová díla, ve kterých se inspiroval pohledem do pražských domácností v polovině 19. století. Není náhodou, že mladá dívka je zachycena v okamžiku, kdy přerušila šití údajně svatebních šatů. Tento obraz se stal symbolem pražských porodních bab, nasvědčuje tomu, že plačící dívka je těhotná. O ikonografii i dalších detailech Mánesova díla pohovoří kurátorka Veronika Hulíková.

Veronika Hulíková je kurátorkou Sbírky umění 19. století. Vystudovala obor dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (2008). V Národní galerii se věnuje českému umění 2. poloviny 19. století. V roce 2009 připravila soubornou výstavu malíře Otakara Lebedy.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Švadlenka
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Švadlenka

V prvním červencovém dílu se v cyklu Národní galerie nikdy nezavírá zaměříme na dílo Antonína Machka Podobizna sochaře Josefa Malinského, o kterém pohovoří kurátorka Markéta Ježková. Všechny předešlé díly naleznete zde.