Tři knižní tipy Radky Denemarkové

Knižní tipy vybírala spisovatelka a překladatelka Radka Denemarková z tuzemské nabídky. Z českých titulů ji zaujaly dvě knihy, které jsou spojeny s tématem do určité míry kontroverzním: Nežádoucí návraty napsal Jan Burian o svém otci E. F. Burianovi, Výchova láskou se věnuje tzv. pevnému objetí, které má jak své příznivce, tak kritiky. Zvláštním potěšením pak byla pro Radku Denemarkovou nenápadná knížka Aleše Čermáka Pes nadbíhá kličkujícímu zajíci.

Jan BURIAN / Nežádoucí návraty
(Galén, 400 Kč)

Anotace: Písničkář Jan Burian napsal knihu o svém otci, divadelníkovi E. F. Burianovi. Otce, který zemřel, když Janovi bylo sedm let, představuje mozaikou vytvořenou z různých textů, včetně soukromých zápisků. Doplňuje ji dvacet dopisů, které Jan napsal svému otci při práci na knize. Radka Denemarková o knize: Vždycky mě potěší, když je nějaké téma zpracováno jinak. Jan Burian znovu otevřel téma svého tatínka E. F. Buriana, kolem něhož se pořád tak zvláštně našlapuje. Je krásným příkladem toho, jak je naše česká společnost nezralá, protože některé věci se bojíme pojmenovat. I to, že do jednoho lidského života se vejde velmi mnoho a nic není černobílé. Myslím, že E. F. Burian potřebuje někoho, kdo k němu přistupuje s „hassliebe“, zároveň ho miluje i trochu nenávidí, a ukazuje celý život, ne jen určité období. K formě knihy mám jisté výhrady, ale text a výběr dokumentů je výtečný.

Jiřina PREKOPOVÁ, Jaroslav ŠTURMA / Výchova láskou
(Portál, 299 Kč)

Anotace: Kniha psychologů Jiřiny Prekopové a Jaroslava Šturmy o pevném objetí jako způsobu intergrace lidí s handicapem do rodinného a společenského života. Radka Denamarková o knize: Jiřina Prekopová a Jaroslav Šturma jsou kontroverzní osobnosti psychologie a terapie. Pohybují se v dětském světě, což je vždycky téma, které je v jistém smyslu nepříjmené, protože v dětství se všechno rozvíjí a vzniká a musí se v něm chodit opatrně jako po tenkém ledě. Jiřina Prekopová je kontroverzní osobou v tom smyslu, že razantně prosazuje výchovu láskou a tzv. pevné objetí. V knize se odkrývá životní příběh této mimořádné ženy.

Aleš Čermák / Pes nadbíhá kličkujícímu zajíci 
(Divus a Ausdruck Books)

Radka Denemarková o knize: Mám vždycky ohromnou radost, když pro sebe objevím text, o němž nikdo neví, kde se vzal ani o autorovi, a ten text je výtečný. Aleš Čermák, jak jsem si vypátrala, je student AVU, ale je to naprosto hotový autor, člověk nesmírně vzdělaný. Vzdělanost dokáže vtáhnout do textu hravostí, moudrostí, jeho text je vtipný a živý. Sleduje architekta Jana Kotěru a vznik jedné z jeho staveb, ale takovým způsobem, že najednou tu rozkvétá i něco o lidském životě, o tom, proč se lidé s takovou energií věnují svým profesím, protože tady se nehraje o nic menšího než o smysl života v každém okamžiku. Přečetla jsem ten text několikrát a pokaždé jsem si v něm našla zase něco nového. Tuto knihu bych doporučovala k narozeninám, za vysvědčení, k svatbě, k Vánocům, stále.