Kódy a prolínání - výjimečně střídmý Veselý

Všechny výstavy Aleše Veselého jsou v podstatě jednou dlouhou a obsažnou průvodní zprávou o aktuálních výsledcích jeho tvorby s připomínkami a pohledy do hluboké tvůrčí minulosti autora. Nejinak je tomu na rozsáhlé, zajímavě koncipované, dokumentačně bohaté a přitom výjimečně střídmé prezentaci, která byla jako lahůdka připravena pro letošní letní sezonu v Galerii umění Karlovy Vary Evou Neumannovou a autorem samým. Poznámka „výjimečně střídmé“ naráží na známou Veselého tendenci vždy představit co nejvíce na sebe velmi často přímo navazujících děl, čímž někdy docházelo k opravdovému přesycení prostor a zahlcení zejména nepřipraveného návštěvníka.

Výstava KÓDY A PROLÍNÁNÍ představuje dvacet šest soch, které jsou ve své většině idejemi budoucích monumentálních soch a ve specifickém Veselého případě také zároveň plnohodnotnými volnými samostatnými díly, a na dvacítku kreseb, o kterých platí podobné tvrzení. Dokonalé osvětlení, které galerie nabízí, dostatečný odstup, dobře chronologicky seřazená prezentace, umožňující návštěvníkovi dohledat hlavní témata a energii autorova směřování a usilování, patří k ne vždy samozřejmým kladům této aktuální prezentace.

A tak jsme opět svědky autorova heroického boje, možná v jeho případě souboje, na poli hledání řádu, analýzy možných výkladů chaosu a kosmu, hravého pojímání velmi těžko realizovatelných veleděl, které s umaností hodnou velkého a přesvědčeného tvůrce dále směřují v posunech vnímání hmoty, prostoru, času, trvání a současně i křehkosti, neurčitosti, nejistoty.

I zde si můžeme vychutnat snové vznášející se megaobjekty v situacích odporujících logice i běžné denní zkušenosti, zase uznale obdivovat autorovu posedlost pouštními motivy v dílech, kam směřuje zaujatě své nejoriginálnější sny a kompozice, určené kopcovitým oblastem negevské pouště.

Zde se stává Veselý tvůrcem s velkým T – vyhlodává vysoké kamenné kopce, do kterých vkládá své levitující obří objekty, pokouší některé biblické momenty, pracuje s tichem, určitou nebarevností zmíněného prostoru, liduprázdnem. Nerezová ocel, kámen, sklo, písek a hlína, dřevo - to jsou materiály, které k tomuto cíli Veselého již mnoho let provázejí… Pracuje s fenoménem zrcadlení, lomení, pohlcování a odrážení světla a rozostřuje okolní realitu, nechává diváka samotného s dílem přejmenovávat ustálené jistoty, rezignuje na jakýkoliv aktuální obsah, nepřipouští ani náboženskou nebo historizující interpretaci.

Významnou částí výstavy je série děl tvořených prohnutými ocelovými pláty vysokého lesku, kde zrcadlení zpochybňuje dané role použitých přírodních prvků, které zakomponovává do epicentra zobrazovaného ohraničeného eliptického objemu. Otevírá zde nečekané a v reálu nemožné průniky do jiných prostorů, pracuje opět s další vrstvou interpretace nezměrnosti vesmíru a nechává (nutí) návštěvníka díla rozšifrovávat. Navíc pohyb divákových očí a těla dává těmto dílům další dimenzi – dimenzi pohybu a stále měnících se významů.

Výstava je, jak jsme v úvodu již naznačili, další zprávou, dokumentující neohraničené konstantní hledání, kdy Aleš Veselý uvažuje o tajemnosti a smyslu lidského údělu, o postavení člověka v řádu věcí. Nečekaně zajímavý zážitek tady na karlovarském předměstí Moskvy!

Aleš Veselý / Vstup do zákona (2009)
Zdroj: Galerie umění Karlovy Vary

ALEŠ VESELÝ / KÓDY A PROLÍNÁNÍ. Koncepce a příprava výstavy: Aleš Veselý, Eva Neumannová, Alena Bartková. Kdy a kde: Galerie umění Karlovy Vary. Výstava potrvá do 26. srpna 2012. K výstavě vyšel katalog s fotografiemi nejnovější tvorby v grafické úpravě Evy Rundové.