Papež Benedikt XVI. dokončil svou trilogii o Ježíšovi

Vatikán - Papež Benedikt XVI. během své dovolené v letní rezidenci Castel Gandolfo jihovýchodně od Říma dopsal už svou třetí knihu o životě Ježíše Krista. Papež se tak může pustit do práce na své čtvrté encyklice. Kniha by mohla být publikována letos na podzim. V češtině vydalo první dva díly trilogie nakladatelství Barrister & Principal.

Knihy Joseph Ratzinger nabídl čtenářům jako „výraz svého osobního hledání Pánovy tváře“, nikoli jako akt učitelského úřadu. Po prvním díle, který sledoval Ježíšovu cestu od křtu přes počátek veřejného působení, horské kázání až po událost proměnění, se druhý díl dostal k nejzávažnější části novozákonního svědectví - k Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání.

Zda Ježíš jen byl, anebo zda také je…

Metodologicky se dílo hlásí k hermeneutice víry, která zodpovědně zachází s historickým poznáním, ovšem na první místo klade tajemství zmrtvýchvstání, základu křesťanské naděje. Zde se rozhoduje, jak zdůrazňuje Benedikt, „zda Ježíš jen byl, anebo zda také je.“ Knihy, byť chtějí být i slovem do odborné teologické debaty, míří obsahem i stylem hlavně k širšímu publiku.

Benedikt XVI. / Ježíš Nazaretský II.
Zdroj: Barrister & Principal

Jakým tématům bude zasvěcená papežova budoucí encyklika, zatím není jasné. Hovoří se však o tom, že by se mohla zabývat otázkou víry. Benediktem XVI. vyhlášený „rok víry“ začne 11. října. Encyklika je nejautoritativnější dokument, jaký může papež vydat.

Vždy se zabývá otázkami, které církev v dané chvíli považuje za nejdůležitější. Předchozí encykliky Benedikta XVI. pojednávaly o lásce (Bůh je láska z roku 2005), naději (Láska v pravdě z roku 2007) a sociálním učení katolické církve (Milosrdenství v pravdě z roku 2009).