Hranice „zaplavila“ voda z Polska, Nizozemska a USA

Hranice (Přerovsko) - Galerii v zámku v Hranicích na Přerovsku i prostory synagogy obsadila stovka fotografií a sochařských děl. Jejich autory jsou umělci z Hranic, ale i z dalších třech partnerských měst. Jejich díly se prolíná společný motiv - voda. Lidé tak mohou spatřit nejen pohled objektivem na řeku Bečvu, ale i polská, americká či nizozemská zákoutí. Putovní výstava se v Hranicích zdrží do začátku září, poté se díla přestěhují do Polska.

Fotografie a sochařská díla se do Hranic přesunula z Nizozemska. „Výstavy se účastní čtyři fotografové z Holandska, jeden z amerického města Temecula, tři z Hranic a deset z Polska. Zastoupeno je ještě šest sochařů z Holandska, dva z Hranic a dva z Polska. Dohromady je vystaveno 115 děl,“ doplnila Jana Černá z hranické radnice.

Domácí scénu reprezentují hraničtí fotografové Stanislav Bajer, Pavel Diatka a Milan Kaštovský a sochaři Marek Ludmila a Radmil Beránek. Mezinárodní výstava nazvaná Fotografie a objekty - přátelství bez hranic potrvá do 2. září. Účastní se jí umělci z partnerských měst Temecula (USA), Konstancin-Jeziorna (Polsko) a Leidschendam-Voorburg (Holandsko).

„Podobné putovní výstavy jsou ve městě již tradicí, uskutečnily se již v roce 2005 a 2006 a zaměřeny byly na výtvarníky partnerských měst. V Hranicích stejně jako například v partnerském městě Leidschendam-Voorburgu máme spoustu umělců, je tady zájem, aby se podobné výstavy uskutečňovaly. Domlouvají se proto mezinárodní projekty,“ uvedla Černá.

Z výstavy Fotografie a objekty - přátelství bez hranic
Z výstavy Fotografie a objekty - přátelství bez hranic

Podobný projekt se v Hranicích uskutečnil také před dvěma lety, výstava tehdy připomínala 20 let partnerství Hranic s Leidschendam-Voorburgem. Téměř dvě desítky soudobých výtvarníků z obou partnerských měst se na ní tehdy představili se svými malbami, sochami či plastikami.

Kromě společných uměleckých výstav pojí Hranice s jeho partnerskými městy i další projekty. Do Nizozemska například každoročně posílá hranická radnice na konci roku kamionem vánoční strom pocházejících z tamních lesů. Spolupráce se odrazila i ve vzájemné pomoci, například při odstraňování následků povodní.