Eda Steinová jako žena modlitby

Praha - Příběh Edity Steinové, mladé vzdělané židovské intelektuálky, je příběhem ženy, která svým životem vyvracela nesmyslnost předsudků a slepého fanatismu. Pocházela z ortodoxní židovské rodiny. Sama však v Boha nevěřila. Vystudovala filozofii, hledala pravdu a náhoda ji nakonec dovedla do kláštera karmelitek, kde na základě studia životopisu sv. Terezie od Ježíše přijala jméno Terezie Benedikta od Kříže.

Pokřtít se nechala roku 1922 a v roce 1933 vstoupila do kláštera bosých karmelitek v Kolíně nad Rýnem. Do kláštera také posléze vstoupila její rodná sestra Róza. V roce 1933 byla zbavena práva vyučovat na univerzitě, později musela spolu se sestrou opustit také kolínský klášter, aby svou přítomností neohrozila nejen sebe, ale celou tamější komunitu. Nicméně neunikla před hromadnou deportací všech katolíků židovského původu do koncentračních táborů.

V době pronásledování Židů tak nabídla svůj život Bohu jako oběť za židovský národ a za mír ve světě.

Modlitba však pro ni nebyla ani únikem před realitou:

"Čím hlouběji je člověk ponořen do Boha, tím více musí vyjít ze sebe, to je vstříc světu, aby do něj vnášel božský život," napsala. „Nejhlubší podstatou lásky je odevzdání se druhému. Bůh, který je láska, se odevzdává svému stvoření, které sám láskou stvořil,“ píše v jednom ze svých děl.


Její mučednickou smrt lze chápat jako lásku dovedenou do důsledků: dát život za druhého, a to ne za přítele, ale za lid, který jí místo sounáležitosti projevoval spíše nepochopení a odmítnutí – jak židovští příslušníci vlastní rodiny, pro které její volba křesťanství zůstávala nepochopitelná, tak Němci, pro které se přes prokázaný vědecký přínos zařadila mezi ty, které bylo zapotřebí z veřejného života odstranit.

Z útržkovitých zpráv je zřejmé, že do poslední chvíle se snažila zachovat klid a uprostřed veliké paniky transportu a projevů extrémní úzkosti, ve zmatku davu se ujímala péče o opuštěné děti a snažila se tišit jejich pláč. „V přítomnosti Edity Steinové jsem zapomínal, že sběrný tábor vůbec existuje…,“ píše se v jednom svědectví. Přesné datum a místo její smrti neznáme, zemřela zřejmě kolem 9. srpna 1942 krátce po příjezdu do Osvětimi.

Více v dokumentu ČT - Patronka Evropy Edita Steinová

Edita Steinová se narodila se 12. října 1891 ve Vratislavi a její život definitivně ukončila plynová komora koncentračního tábora v Osvětimi. Zanechala po sobě řadu filozofických a duchovních spisů, které odrážejí její výjimečnou inteligenci a duchovní dary. V roce 1987 byla blahořečena a roku 1999 prohlášena patronkou Evropy.