Tři knižní tipy Radky Denemarkové

Radka Denemarková tentokrát záměrně sáhla po knihách, které sice vzdáleně, ale přesto nějakým způsobem souvisejí se současnou snahou proměnit sebe sama, zvláště přes své tělo k obrazu svému.

Eva Voldřichová-Beránková - Učiňme člověka k svému obrazu

Autorka se zabývá příběhy umělých stvoření. Studuje nejen literárněhistorický vývoj antického mýtu o Pygmalionovi nebo židovské legendy o Golemovi, ale i beletristická zpracování postdescartesovské představy o automatu. Komentář Radky Denemarkové: „Tato kniha nějakým způsobem nachází mezi různými legendami o snaze člověka po změnách k obrazu svému hodně styčných bodů. Je to jistě kniha zajímavá pro všechny, i když by se dalo říct, že je to kniha pro náročnější čtenáře.“

Michael Kumpfmüller - Nádhera života

V létě 1923 potkává na Baltu ještě neznámý Franz Kafka kuchařku Doru Diamantovou a hluboce se do ní zamiluje. Tento skutečný příběh zpracoval spisovatel Michael Kumpfmüller do výjimečného milostného románu. Komentář Radky Denemarkové:„Reálnou základnu příběhu autor velice chytře, vtipně a zajímavě propracoval. Dívá se na Kafku bez jakýchkoli předsudků a 'nánosů' kafkologů, jako na člověka, který se ve všedním životě pohyboval, přemýšlel a měl také nějaké emoce a vztahy se ženami.“

Přebal knihy
Přebal knihy

Konrad Paul Liessmann - Univerzum věcí – K estetice každodennosti

Rakouský filosof Liessmann proslul svojí knihou Teorie nevzdělanosti. Tentokrát přichází se sbírkou pronikavých postřehů z nečekaných úhlů o našich každodenních životech, kde se zamýšlí například nad globalizací, našimi touhami, tím, jak vnímáme hudbu, umění, ale třeba i peníze. Komentář Radky Denemarkové:„Liessmann  je velice chytrý a velmi připravený na to, aby zformuloval složité otázky jednoduše. Což je dar těch největších myslitelů. Myslím si, že pro každého, kdo se snaží rozklíčovat dobu, ve které žijeme, a jakýmkoli způsobem se v ní vyznat, je to kniha nesmírně zajímavá.“

Video Knižní tipy Radky Denemarkové
video

Knižní tipy Radky Denemarkové