Nicolaes Maes: Dvě rodinné podobizny

Na pařížské aukci v roce 1900 byly malby rozděleny, aby se nyní po více jak sto letech opět setkaly, a to v pražské Národní galerii. Dvě rodinné podobizny, jež namaloval jeden z nejvýznamnějších holandských portrétistů 17. století Nicolaes Maes, jsou zajímavé nejenom tím, že otec je netradičně zobrazen se svou dcerou a matka se synem. Další detaily o díle Rembrandtova žáka prozradí kurátorka Andrea Rousová.

Andrea Rousová je kurátorkou Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. Specializuje se na malířství 17. a 18. století v Čechách a Holandsku. Kromě stálé expozice ve Schwarzenberském paláci připravila i dvě samostatné výstavy (Petr Brandl - malíř neřestí pozemských, 2003 a Tance a slavnosti 16.-18. století, 2008).

Cyklus Národní galerie nikdy nezavírá pokračuje opět v neděli 2. září. Kurátorka Anja K. Ševčik představí Portrét Jaspara Schadeho od Franse Halse a Portrét Jaspara Schadeho a jeho ženy, jehož autorem je Cornelis Jonson van Ceulen. Všechny předešlé díly naleznete zde.