Tvar modré kulturní památkou? Ano, nebo ne?

Praha – Ministerstvo kultury řeší svízelnou otázku – byl, je, nebo bude obraz Františka Kupky Tvar modré prohlášen za kulturní památku? Plátno zakoupil letos v dubnu v aukci zahraniční kupec za více než padesát sedm milionů korun. Pokud by dostala „modrá“ punc kulturní památky, změnilo by se toho pro galeristu hodně…

Zákon totiž neumožňuje vyvézt kulturní památku pryč ze země. Tedy vlastně ano, ale nejdéle na pět let, dílo se pak musí vrátit zpátky. Galerista protestuje – prý mu při aukci nikdo nesdělil, že se jedná o památku, a tak chce, aby stát ochranu nad obrazem zrušil. 

Ministerstvo kultury se brání, že Kupkova „modrá“ byla památkou již dlouho předtím. Návrh, aby se Tvar modré stal památkou, podala Národní galerie již před patnácti lety. Tehdy však bylo plátno součástí Waldesovy sbírky, a přestože ministerstvo návrhu vyhovělo a pod ochrannou známku několik děl umístilo, šlo o ochranu plošnou. Obraz jako takový prý samostatně památkou není. Okolo všeho ale panují zmatky.

V době dražby za památku Kupka považován nebyl, proto se jeho cena vyšplhala do takových výšin. Zahraniční kupci si totiž dobře rozmýšlí, zdali koupí kulturní památku. Přestože jim Národní památkový ústav poskytuje určitý servis, plynou z vlastnictví takové věci spíše nevýhody. 

Podle šéfredaktora časopisu Art+antiques Jana Skřivánka už Tvar modré kulturní památkou je, pouze se jedná o to, zdali z ní ministerstvo kultury sejme památkovou ochranu. Dále tvrdí, že v celé této věci pochybil Národní památkový ústav, který aukční síň mystifikoval. „Druhá věc je, zda takové dílo musí památkou nezbytně zůstat,“ dodává.

Video Rozhovor s Janem Skřivánkem
video

Rozhovor s Janem Skřivánkem

Pokud nyní ministerstvo potvrdí, že Kupka zůstává i nadále památkou, aukční síň může podat rozklad k ministryni kultury, která může rozhodnutí změnit. Proč by to síň dělala? Důvod je prostý – jestliže nebude ochrana sejmuta, kupec od prodeje odstoupí a aukční síň by se musela domáhat škody. 

Evidence dalších movitých kulturních památek není veřejně přístupná, a pro laika je tak téměř nemožné do ní nahlédnout.