Gruzínští umělci procházejí falešným územím

Praha – Počátkem dneška odstartovala v Galerii MeetFactory výstava s tajuplným názvem Tamadův rádce aneb důmyslný průvodce falešným územím. Své myšlenky zde prostřednictvím uměleckých děl prezentují čeští, ale hlavně gruzínští umělci. Expozice se pokouší rozebrat lidské uchopení reality a terénu, o což se bude snažit až do 23. září

„Výstava je pokusem o dílčí kartografii členité krajiny, se kterou jsme srostlí. Falešné obrazy, kterými se obklopujeme, abychom se cítili šťastni, možná vůbec nejsou až tak zavádějící. Možná nejsou falešné ve špatném slova smyslu – jsou jen příliš umně vykonstruované. Díky nim se dokážeme s realitou jistým způsobem vypořádat, nebo ji alespoň jistěji uchopit. Mapa, do které je vědomě zanesena očekávaná chyba – jakási iracionální souřadnice – je v něčem bližší realitě, která zdaleka není tak průzračná, jak se na první pohled jeví,“ přibližuje doslovně projekt MeetFactory kurátor Dušan Zahoranský.  

Jak popsat neustále se měnící terén? Východisko gruzínských umělců zní celkem prostě a zavání hlubokou filozofií – popsat vše, co terénem není, tedy znegovat jej. Další možnost spatřují v hlubším prostudování vazeb sociálního terénu a námi samotnými.

„Potenciální názory, vztahy, které čekají na to, aby byly námi naplněny, jejich struktury a trajektorie mohou alespoň vypovědět o tom, do jakých modelů percepce jsme se narodili a jestli je dokážeme aktivně spoluutvářet,“ vysvětluje Zahoranský.

Vystavená díla kombinují krásy architektury, malby, fotografie a různé instalace. Skupina Group Bouillon nahlíží na mýtus zdravého těla a jeho běžných aktivit prostřednictvím akcí sportovního či náboženského ražení. Tamadarův rádce prezentuje výtvory např. Gurama Tsibakhashvilliho, Vajika Chachkhianiho nebo Any Riaboshenkové.