Madona z Halstattu

Madona z Halstattu představuje variantu slavné krumlovské madony, jež je kardinálním sochařským dílem krásného slohu. Socha pocházející z roku 1400 je výjimečná především tím, že není vytvořena ani z opuky ani ze dřeva, ale ze zcela jiného materiálu, a to z litého kamene. Tento materiál se používal již v antice, ale ve středověku je omezen na počátek 15. století a regionálně na oblast Solnohradska. Proč tomu tak je a jak se s takovým kamenem pracovalo, napoví kurátor Sbírky starého umění NG Ondřej Faktor.

Ondřej Faktor je kurátorem pro edukační činnost Sbírky starého umění Národní galerie v Praze (klášter sv. Anežky České, expozice středověkého umění v Čechách a střední Evropě). V centru jeho odborného zájmu je středověké umění, zejména pak gotické malířství - nástěnné, ale i deskové. K 650. výročí narození krále Václava IV. uspořádal přednáškový cyklus Krásný sloh, spolupracoval též na přípravách k výstavě Rožmberkové, jež probíhala ve Valdštejnské jízdárně.

Národní galerie nikdy nezavírá, a proto se už v neděli 23. září můžete těšit na její další díl. Společně s Ondřejem Faktorem se tentokát podíváme na Mariánské obrazy: Madona z Veveří a Madona ze Zbraslavi. Všechny předešlé díly naleznete zde.