Tajemství kostela sv. Ignáce

Jičín - Jičínský kostel sv. Ignáce ukrývá zajímavé poklady, jak se ukázalo v minulých dvou letech. Objeveny v něm byly dva obrazy Karla Škréty - Zvěstování Panně Marii a zpodobnění svaté Sekundiny. Relikviář s ostatky patronky Jičína byl navíc uložen v kostele, přestože byl považován už téměř sto let za ztracený. V 17. století jej do Jičína dovezli jezuité.