Tři knižní tipy Petra Fischera

Všechny tři knižní tipy vedoucího kulturní redakce ČT Petra Fischera souvisí nějakým způsobem s minulostí: s filmovou revolucí v Hollywoodu (Bezstarostní jezdci, zuřící býci), s názory Martina Luthera Kinga (Odkaz naděje) a s osmdesátými léty v Británii (Dítě v pravý čas).

Martin Luther KING jr. / Odkaz naděje - vybrané články a projevy
(SLON, překlad Vít Bezdíček, Pavel Černovský a Robin Ujfaluši, 355 Kč)

Anotace: Výbor představuje Kinga nejen jako buřiče a charismatického vůdce v boji za lidská a občanská práva, ale hlavně jako vcelku precizního myslitele, který se vrací k myšlenkovým základům americké unie. Petr Fischer o knize: Martin Luther King je považován za až fanatického kazatele a bojovníka za lidská práva, ale v projevech a rozhovorech se ukazuje jako politický filozof, jeden z lidí, který velmi důkladně promýšlel základy židovsko-křesťanské civilizace, které se říká Západ.

Odkaz naděje - vybrané články a projevy Martina Luthera Kinga jr.
Zdroj: ČT24

Petr BISKIND / Bezstarostní jezdci, zuřící býci
(Mladá fronta, překlad Iva Hejlíčková a Michael Málek, 399 Kč)

Anotace: Jak generace sexu, drog a rokenrolu zachránila Hollywood. Kniha o „americké nové vlně“, která přinesla snímky jako Bonnie a Clyde, Absolvent, Bezstarostná jízda či Zuřící býk. Petr Fischer o knize: Jedna z mála knih zaznamenávající filmovou revoluci, kdy se tvůrci postavili na vlastní nohy mimo velká studia. Za tím vším stály drogy a nadšení z toho, jakým způsobem se může uvolňovat naše mysl, což je právě v těch filmech vidět. Na toto období Hollywoodu se hodně vzpomíná, protože potom přišla obnova velkých studií. Kniha má také filmovou verzi z roku 2003.

Video Knižní tipy Petra Fischera
video

Knižní tipy Petra Fischera

Ian McEWAN / Dítě v pravý čas
(Odeon, překlad Ladislav Šenkyřík, 249 Kč)

Anotace: Ztráta dítěte v supermarketu rozbíhá typické mcewanovské vyprávění, v němž se mísí osobní motivy malých dějin s událostmi dějin velkých. Nejde tak ani o jejich vzájemné ovlivňování, jako spíše o vykreslení komplexnosti světa, v němž žijeme. Petr Fischer o knize: Reedice jednoho z nejslavnějších románů Iana McEwana je studií osmdesátých let v Británii. Odvíjí se od příběhu rodičů, kteří ztratí dítě. To ztracené dítě jsou vlastně všichni Britové v osmdesátých letech, na ně jsou v knize i všelijaké odkazy, například Child in Time je slavná písnička od Deep Purple.