Česká sportovní architektura pěkně v kostce

Praha – Na knižní pulty se právě dostala publikace s názvem Naprej! Česká sportovní architektura 1567 – 2012, kniha se zabývá architekturou, která od 16. do 21. století sloužila a slouží sportovním a tělovýchovným aktivitám v českých zemích. Představuje první dílo tohoto druhu z rukou českých historiků architektury. Dívá se na sport jako na důležitou lidskou aktivitu, jejíž obsah se v průběhu dějin měnil.

Architektura se s vývojem sportu měnila a dávala jeho aktivitám tvář podle svých vlastních technických a stylových proměn. Mezi 60 vynikajícími stavbami pro sport a tělovýchovu nalezne čtenář míčovny, jízdárny, plovárny, střelnice a loděnice, tělocvičny Sokolů a turnerů, rozhledny a turistické chaty, stadiony, golfová hřiště, cyklostezky i fitcentra.

„V tradici řeckých filozofů a renesančních humanistů Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš věřili, že cvičením se nezdokonaluje jen lidské tělo, ale i vůle a intelekt. Právě v tomto hledání smyslu tělesné výchovy a sportu spatřoval náš tým smysl svého výzkumu. Fügnerovou zásluhou začal pražský Sokol v roce 1863 cvičit v krásné novorenesanční tělocvičně, “sokolovně„, od architekta Ignáce Ullmanna. Tento počin bohatého a obětavého patrona inspiroval výstavbu asi třinácti set dalších sokoloven na území českých zemí. V mnohých dodnes najdeme různé apelativní nápisy, například “Paže tuž, vlasti služ!„, “Ni zisk, ni slávu!„ nebo také záhadnou Fügnerovu a Tyršovu výzvu “Naprej!„ (= Napři! Snaž se překonat odpor!), kterou jsme použili v názvu knihy,“ přidávají komentář autoři. 

Jádro práce spočívá ve stručných výkladech o šedesáti stavbách v českých zemích, od Velké míčovny na Pražském hradě (1567-1569) po zimní stadion v Chomutově (2006-2011). Autoři je rozdělili do pěti kapitol, které odpovídají vývoji politických útvarů na dnešním českém území, ale mají zároveň něco společného s periodizací dějin architektury a s periodizací dějin sportu, jak ji nastínil Richard D. Mandell v knize Sport; A Cultural History (1984,1999) a jiní dějepisci této disciplíny včetně českých autorů Jiřího Kössla, Michala Ningera nebo Marka Waice. 

  • Z knihy Naprej! Česká sportovní architektura 1567-2012
    Z knihy Naprej! Česká sportovní architektura 1567-2012 zdroj: ČT24
  • Z knihy Naprej! Česká sportovní architektura 1567-2012
    Z knihy Naprej! Česká sportovní architektura 1567-2012 zdroj: ČT24

Naprej! Česká sportovní architektura 1567-2012 - Rostislav Švácha (ed.), Martin Horáček, Marcela Horáčková, Jiří Křížek, Martina Mertová, Martin Strakoš, Markéta Svobodová, Robert Šrek. Vydavatel: Prostor – architektura, interiér, design, o.p.s.