Seifertovu cenu dostane Vladimír Binar za Číňanovu pěnu

Praha - Cenu Jaroslava Seiferta letos dostane literární vědec, editor, spisovatel a překladatel Vladimír Binar. Prestižní ocenění, které už od roku 1986 udílí Nadace Charty 77, získal za svůj povídkový triptych Číňanova pěna.

„Porota ocenila Vladimíra Binara jako autora textů, v nichž se básnická imaginace prolíná s vypjatou autenticitou a které představují i významné existenciální svědectví člověka této doby,“ řekl k výběru poroty zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch. Více o knize Číňanova pěna najdete na stránkách nakladatelství Triáda. Číňanova pěna již získala Cenu Česká kniha 2012.

Laureát cenu dostane 16. října v rezidenci pražského primátora spolu s odměnou 250 tisíc korun. Vladimír Binar se narodil v roce 1941. Z politických důvodů nebyl po maturitě přijat na vysokou školu, a tak pracoval jako papírenský a betonářský dělník. Později vystudoval bohemistiku a filozofii na FF UK.

Vladimír Binar / Číňanova pěna
Zdroj: Kosmas

Zprvu vyučoval na katedře literatury, v době normalizace se však živil jako překladatel. Kromě oceněného souboru je autorem dalších próz a veršů (Playback, Emigrantský snář, Hlava žáru), napsal knihu Čin a slovo o Jakubu Demlovi, překládá z francouzštiny a od roku 1990 opět vyučuje na FF UK.

Cena Jaroslava Seiferta se udílí za vynikající slovesné dílo zveřejněné v posledních třech letech, případně i za dílo celoživotní. Laureáta vyhlašuje Nadace Charty 77 každoročně 22. září, v předvečer Seifertových narozenin.

O udělení letošní ceny rozhodla porota pod vedením literárního historika a kritika Michala Bauera. V porotě zasedli Pavel Dominik, Libuše Heczková, Marie Jirásková, Jiří Peňás, Michael Špirit, Daniel Vojtěch a Jiří Zizler a bez hlasovacího práva František Janouch, předseda správní rady Nadace Charty 77.