Ilegální umění vtrhlo do Městské knihovny

Praha - První mezinárodní výstava v Čechách, která na galerijní půdě představuje kontroverzní fenomén graffiti a street artu, našla svůj prostor v Galerii hlavního města Prahy ve 2. patře Městské knihovny. Pod názvem Městem posedlí zde návštěvníci naleznou od 9. října do 13. ledna díla od 26 umělců z celého světa.

Organizátoři expozice si vytkli za cíl, aby jednotlivé oblasti a styly, které se prolínají, odkryly formální i obsahovou pestrost tohoto pouličního výtvarného projevu, který nezná hranice.

„Graffiti je v současné době již nedílnou součástí galerijních sbírek po celém světě a má svou téměř padesátiletou historii. Výstava Městem posedlí je mezinárodní projekt, který ukáže, že podstatou tohoto dnes již uznávaného, ale stále diskutovaného výtvarného vyjadřování může být kromě revolty i hluboký vztah k městu a všem jeho podobám. Výjimečnost výstavy tkví i v tom, že většina uměleckých děl v prostoru Městské knihovny vznikne a zanikne. Pomíjivost, jako základní charakteristika graffiti a street artu, bude popřena pouze vystavením fotografií a videí dokumentujících dávno neexistující věci,“ upozorňuje kurátor výstavy Radek Wohlmuth.

Video Rozhovor s Radkem Wohlmuthem a Janem Kalábem
video

Rozhovor s Radkem Wohlmuthem a Janem Kalábem

Rozhovor s Radkem Wohlmuthem a Janem Kalábem

STUDIO6-9.10.2012

Reportáž Pavly Sedliské

Na otázku, proč veřejnost tuto kategorii spíše odmítá, kurátor v rozhovoru pro ČT24 řekl: „Obecně se nelíbí, že si writeři hledají sami plochu, na kterou budou malovat, navíc většina veřejnosti odmítá hledat v těchto dílech uměleckou hodnotu či poselství, hlavně z toho důvodu, že mu nerozumí. Návodem, jak se na graffiti dívat, by mohlo být, nedívat se na ně racionálně. Pro většinu writerů jde o srdeční záležitost.“

Výstavu doprovodí bohatý program, jehož součástí budou i venkovní instalace a umělecké intervence ve veřejném prostoru. I když mají kořeny v nezávislé zóně, skoro všichni vystavení autoři se už stejně jistě jako na ulici pohybují i v galeriích. Je jasné, že piece na fasádě domu uprostřed rušné ulice působí docela jinak, než když je provedený na plátně pověšeném v bílé kostce výstavní síně.

Městem posedlí
Městem posedlí
Více fotek
  • Městem posedlí zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/41/4025/402428.jpg
  • Městem posedlí zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/41/4025/402429.jpg
  • Městem posedlí zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/41/4025/402430.jpg
  • Městem posedlí zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/41/4025/402431.jpg

„Já osobně bych veřejný prostor a prostor galerie moc neodlišoval. Jsou to prostě jiné světy, kdy každý z nich má něco jiného. Prestižní galerijní prostor je stejně vyzývající jako ulice a že vystavuje graffiti, dokazuje, že je to již nedílná součást naší vizuální kultury,“ doplnil jeden z vystavujících autorů Jan Kaláb aka Point.

Úryvek z průvodního textu:

„Přestože je to riskantnější řešení, ve prospěch co největší autenticity vznikala proto většina monumentálních děl těsně před výstavou přímo na zdi galerie a vedle v podstatě artových pieců se přirozeně objevují i nenáviděné tagování a bombing. To proto, aby nevznikl mylný dojem, že writeři, kteří umějí namalovat “takové hezké obrázky„ nevezmou do ruky fix nebo sprej a nevyrazí s nimi ven do ulic. Nemusí se to zdát, ale je to tak, oni jsou totiž stále Městem posedlí.“