Tři knižní tipy Libora Dvořáka

Co mají společného knihy Niccola Machiavelliho a Alexandra Vondry? Obě prozrazují lecos o politice, v níž se oba autoři pohybovali, i když s rozdílem několika staletí. Téměř století uplynulo také od úmrtí cestovatele a dobrodruha Alberta Vojtěcha Friče a zároveň narození jeho vnuka Rodolfa Ferreiry Friče, přesto jsou spoluautory jedné Indiánské knížky. Tipy na tituly, které stojí za přečtení, vybíral překladatel a novinář Libor Dvořák. 

Niccolò MACHIAVELLI / Vladař
(Argo, překlad Adolf Felix, 188 Kč)

Anotace: Nejvýznamnější dílo Niccola Machiavelliho, italského politika, diplomata a spisovatele, které vyšlo až po jeho smrti roku 1532, neztratilo ani po staletích nic na své aktuálnosti. Útlý spis o 26 kapitolách obsahuje politické úvahy odhalující a popisující mechanismy fungování moci a stal se základem děl dalších teoretiků moci. Libor Dvořák o knize: Machiavelli už od počátku 16. století ukazuje, že vládnout světu není snadné, že pro to existují jistá pravidla, která nám připadají příliš pragmatická, příliš cynická, nebo dokonce krutá, ale každé nové uvažování o politice je nakonec nuceno uznat, že některá z těchto pravidel platí po staletí. Když o politice uvažujeme dnes v této zemi, máme pocit, že se ocitáme v pasti politiků, cynismu. Možná bychom si v Machiavellim měli počíst už z tohoto důvodu, protože byť tu byly spousty reformátorů, spousty revolucí, které se pokoušely nastolit lepší a spravedlivější řád, tak se nakonec vždy ukázalo, že jistá pravidla vládnutí platí neodvolatelně. A v Machiavellim možná najdeme, proč tomu tak je.

Jolana MATĚJKOVÁ, Alexandr VONDRA / Děda se taky nebál
(Paseka, 269 Kč)

Anotace: Rozhovor Jolany Matějkové s disidentem, diplomatem a politikem Alexandrem Vondrou o jeho rodině, dětství, disentu i polistopadovém dění. Libor Dvořák o knize: Saša Vondra pochází z legionářské rodiny a tím nebojícícm se dědou míní svého dědečka - legionáře. V knize rozhovorů se dovídáme vše o Vondrových studentských letech, o tom, jak se dostal do disentu, jak se pak ocitl v nejvyšší české politice. Nevyhýbá se ani těm méně příjemným stránkám své politické kariéry. Tuhle knihu bych doporučil především těm Čechům, kteří Alexandra Vondru příliš v lásce nemají. Třeba k němu svůj postoj po přečtení změní.

Rodolfo Ferreira FRIČ a Alberto Vojtěch FRIČ / Indiánská knížka
(Titanic, překlad Yvonna Fričová, 296 Kč)

Anotace: Cestovatel a znalec indiánských kultur Alberto Vojtěch Frič (zemřel v roce 1944) a jeho vnuk, v linii po své babičce jihoamerický indián, Rodolfo Ferreira Frič (narodil se v roce 1942) se poprvé, po sto letech, setkávají prostřednictvím této knihy. Libor Dvořák o knize: Rodolfo Ferreira Frič přichází se svým svědectvím o končinách, kde se jeho děd pohyboval, o národech, které tam žijí. Pro českého čtenáře bude dle mého soudu velice zajímavé se seznámit s docela jinou mytologií, než na jakou jsme my Evropané zvyklí. Rodolfo byl před pár týdny v Česku, osobně je člověk velice okouzlující a stejná, řekl bych, je i knížka, přeložená další členkou toho rozvětveného rodu Yvonnou Fričovou.