Richard Kočí odkrývá rub i líc

Praha – V Galerii La Femme v Bílkově ulici na Praze 1 vystavuje Richard Kočí, který z Československa odešel v roce 1967. Studoval umění v USA a ve Španělsku, v Madridu žil téměř dvacet let. Od samého začátku studoval sochařství, techniku malby se pak učil sám. Výstava potrvá do 9. listopadu.

Obrazy Richarda Kočího však překračují hranici abstraktního umění a setkávají se s figurální dimenzí a realitou. Při říjnové výstavě v Galerii La Femme rozvíjí téma duality, jež jeho tvorbu provází již několik let. Zajímá jej plynutí času, ambivalence a protiklady jako vnímání prvků, které utvářejí lidskou existenci. Z toho vychází i název výstavy Rub a líc, který vyjadřuje dva protichůdné postoje, nebo také symbiózu obou. Vše samozřejmě s naprostou svobodou výkladu.

Richard Kočí
Richard Kočí

Richard Kočí zároveň s malbou pracuje i se dřevem, jeho poslední práce jsou většinou monumentální. Tvoří abstraktní plastiky, občas s malými prvky figurálních motivů.

V České republice vystavoval například ve Výstavní síni Mánes, v Galerii Gambit, v Galerii Caesar, v Galerii bratří Čapků. Jeho výstavy se uskutečnily také v zahraničí.