Rytmy v pohybu a pohyb ve světle

Plzeň – Západočeská galerie zahájila svou letošní nejvýznamnější výstavu. V Masných krámech prezentuje výběr toho nejlepšího z první třetiny 20. století. Exhibice Rytmy + pohyb + světlo se soustředí na zachycení a evokaci pohybu, rychlosti či dynamiky. Mezi více než třiceti autory září hlavně František Kupka, Emila Filla nebo Josef Čapek.

Jejich díla se po aukcích prodávají za miliony a plzeňská galerie nyní dokazuje, že právem. Aby mohli příchozí obdivovat díla zmíněných autorů, spojilo se pětadvacet muzeí i soukromých sbírek, které obrazy do západočeské metropole zapůjčily. Celkem se tedy sešlo kolem sto dvaceti vybraných děl. 

„Podnětem ke vzniku této výstavy byla otázka, zda a eventuálně jak české umění první třetiny 20. století reflektovalo myšlenky přicházející z italského futurismu,“ řekla autorka koncepce Alena Pomajzlová. 

Výstava sleduje cesty, jimiž se do českého umění dostávaly principy jednoho z předních avantgardních hnutí, sleduje podoby, jakých zde nabývaly, a významy, které s nimi autoři spojovali. Mezi vystavovanými jmény najdou příchozí Růženu Zátkovou, Václava Špálu, Antonína Procházku nebo Josefa Váchala. 

Kromě výtvarných prací jsou k dispozici také technická řešení zachycení pohybu, tedy jednotlivé optické přístroje, chronofotografie či film. 

„Jde o klíčovou výstavu letošní sezony, je to jeden z nejnáročnějších projektů, který naše galerie realizovala. Byla náročná nejen z hlediska badatelského úsilí, ale i z hlediska vytipování zapůjčitelů a zjišťování děl nejen ve státních, ale také krajských a soukromých sbírkách. Ale byla náročná také finančně,“ pochlubil se ředitel galerie Roman Musil. 

Instituce kvůli cenným exponátům zpřísnila i bezpečnostní zařízení. Projekt se připravoval více než rok a skončí 13. ledna.