Socha sv. Petra ze Slivice

Socha, na kterou se dnes v dalším dílu cyklu Národní galerie nikdy nezavírá zaměříme, sice již ztratila svůj typický atribut, kterým jsou klíče od nebeské brány, přesto je však snadné rozpoznat, o koho se jedná. Sv. Petr ze Slivice u Příbrami je mimořádně kvalitním dílem z období tzv. krásného slohu, vznik sochy je kladen do 80. až 90. let 14. století. Autor je neznámý, objednavatelem je ale pravděpodobně arcibiskup Jan z Jenštejna.

Realistické až naturalistické prvky jako vrásky na čele či vystouplé žíly na rukou jsou ve velkém kontrastu ke stylizovaně podaným vousům a vlasům, což je typické právě pro krásnoslohé umění. Naprosto klíčový je pak materiál, ze kterého je dílo vyrobeno, a tím je tzv. zlatavá opuka. Ta se dá opracovávat řezbářskými, nikoli kamenickými nástroji, což umožňuje precizní a velice detailní vytvarování záhybů nebo detailů ve tváři. Více prozradí kurátor Sbírky starého umění NG v Praze Ondřej Faktor.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Socha sv. Petra ze Slivice
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Socha sv. Petra ze Slivice

Ondřej Faktor je kurátorem pro edukační činnost Sbírky starého umění Národní galerie v Praze (klášter sv. Anežky České, expozice středověkého umění v Čechách a střední Evropě). V centru jeho odborného zájmu je středověké umění, zejména pak gotické malířství - nástěnné, ale i deskové. K 650. výročí narození krále Václava IV. uspořádal přednáškový cyklus Krásný sloh, spolupracoval též na přípravách k výstavě Rožmberkové, jež probíhala ve Valdštejnské jízdárně.

Ve sváteční neděli 28. října se společně s kurátorem Janem Klípou podíváme na Svatovítskou madonu. Všechny předešlé díly naleznete zde.