Maketu časopisu Ateliér za 2 miliony umělci rozbili a dali do podatelny MK

Praha - Odborná veřejnost a lidé spjati s výtvarným světem demonstrovali před budovou ministerstva kultury v zájmu další existence časopisu Ateliér, který v ČR vychází již 25 let. Dotace na činnost magazínu ze strany Ministerstva kultury České republiky (MKČR) byla totiž pro rok 2012 zkrácena o více než dvě třetiny, což se pro jeho existenci ukázalo být likvidačním.

Vedení časopisu proto v dopise ministryni kultury Aleně Hanákové zažádalo o udělení „záchranné“ dotace z rezervního fondu MKČR - tato žádost byla ovšem ze strany MKČR zamítnuta. Jako důvod zamítnutí byl přitom ústy tiskové mluvčí MKČR Markéty Ševčíkové uveden fakt, že MKČR „není vydavatelem časopisu Ateliér“ a nebude jej proto dále finančně podporovat. Časopisu Ateliér letos MK udělilo 560 000 korun, částku o třetinu nižší než loni a nejnižší od počátku 90. let; na dotacích ale letos byli kráceni všichni žadatelé.

Náplní protestního happeningu byla tvorba a následná destrukce makety časopisu Ateliér v nadživotní velikosti, na které se podílelo několik předních českých umělců. Vytvořené dílo bylo odborně naceněno a poté symbolicky rozsekáno na kusy, které byly následně odevzdány do podatelny MKČR.

Video O Ateliéru informuje Eva Spáčilová
video

O Ateliéru informuje Eva Spáčilová

Iniciátoři protestu si jsou vědomi, že problém je mnohem hlubší než jedno omezení dotace. Jádro problému je podle nich především v tom, že samo MKČR má na oblast výtvarného umění vyčleněnou neúměrně nízkou částku. „Klíčovým faktem tudíž zůstává, že k celé situaci by nedošlo, pokud by grantová komise nebyla nucena vzhledem k omezenému množství financí přidělených výtvarnému umění razantně snižovat dotace, aby uspokojila pokud možno co největší počet žadatelů. Hlavní problém tedy spočívá v kulturní politice státu, Ministerstva financí ČR, které ve státním rozpočtu na kulturu neustále celkový balík peněz omezuje,“ píší ve svém prohlášení.

Iniciativu na záchranu časopisu Ateliér podpořily osobnosti české i zahraniční umělecké scény jako například Jiří David - výtvarný umělec, Lukáš Houdek – fotograf, Ondřej Michálek – grafik, Prof., PhDr. Josef Kandert, CSc. Fakulta sociální věd UK, PhDr. Petr Nový - ředitel pro odbornou činnost, hlavní kurátor Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Adam Borzič - básník, esejista, člen skupiny Fantasía, Petr Motyčka - vizuální umělec, člen skupiny Pode Bal, Darina Alster - vizuální umělkyně, Federico Díaz - vizuální umělec, Zuzana Štefková – kurátorka, Mgr. Marcel Fišer, PhD. - Director of GAVU Cheb, David Voda - historik umění, PhDr. Michal Janata - historik umění, Veronika Bromová - vizuální umělkyně, Kurt Gebauer - výtvarník, profesor, vysokoškolský pedagog na VŠUP, PhDr. Olga Malá - kurátorka Galerie hlavního města Prahy, Štěpánka Bláhovcová - grafická designerka, výtvarnice, Doc. akad. mal. Blažej Baláž - výtvarník a vedúci Katedry pedagogiky výtvarného umenia a mnozí další.


Časopis Ateliér se věnuje převážně současnému výtvarnému umění, ale též reflektuje na základě recenzí tzv. staré umění, přináší zprávy ze zahraničí. Zaměřuje se převážně na výstavní činnost, je kritickou reflexí a korektivem dění. V Ateliéru jsou recenze, kritiky, zprávy, rozhovory, přehledy výstav z celé České republiky a ze zahraničí. Obsahuje anglické resumé, které zajišťuje potřebný kontakt se zahraničím.

Ateliér svým nákladem umožňuje proniknutí k širší čtenářské obci, která zahrnuje téměř všechny generace a vedle laiků odbornou veřejnost – kritiky a historiky umění, samotné umělce, sběratele, znalce, obchodníky s uměním. Je k dispozici v knihovnách různých typů po celém světě. Je cenným informačním pramenem pro odborná muzejní, galerijní, ale též knihovnická pracoviště v tuzemsku i v zahraničí, a to jak pro jednotlivce, tak i pro instituce, tak např. i pro základní školy ve výtvarné oblasti.

Finanční zajištění časopisu Ateliér:

•Občanské sdružení Společnost časopisu Ateliér, které je vydavatelem, se podílí 45 % na jeho finančním zajištění.

•Ministerstvo kultury České republiky - kolem 25 %

•Ostatní je potřeba získat prostřednictvím dalších grantů, darů, sponzorů, reklamy a inzerce atd.

Vychází v nákladu 2 300 kusů, má více jak 1 000 předplatitelů a 6 900 čtenářů.