Laureáti Státní ceny v kultuře jsou známi

Praha - Státní cenu za literaturu dostane básník a editor Ivan Wernisch, cenu za překladatelské dílo převezme romanista Vladimír Mikeš. Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla obdrží choreograf Pavel Šmok, v oblasti hudby klavíristka a pedagožka Zuzana Růžičková. Porota pro oblast výtvarného umění vybrala historika umění, odborníka na secesi Petra Wittlicha a za přínos architektuře bude oceněn Emil Přikryl.

Zdroj: Wikipedia Autor: Barbora Sládečková

Laureáty zveřejnila ministryně kultury Alena Hanáková, která ceny ve středu večer předá v Národním divadle. Záznam uvede týž den Česká televize.

"Naše porota udělila cenu antikváři Ivanu Wernischovi, pracuje v antikvariátu Ztichlá klika. Oslavil v létě sedmdesátiny, ale tohle jubileum rozhodně nebylo důvodem k tomu, aby u té příležitosti dostal nějakou cenu," řekl předseda příslušné komise Josef Chuchma. Porota posuzovala 28 návrhů, Wernisch se rychle dostal do finále. Ivan Wernisch je setrvale přítomen v české literatuře, v posledním desetiletí i jako pozoruhodný editor, připomněl Chuchma.

„Přitom sám stojí jakoby na okraji, sám zpochybňuje, co je to poezie, jaké jsou její kánony, připomněl pozapomenutá jména české literatury, sám zpochybňuje svoji tvorbu tím, že neustále zkouší něco nového,“ vyzdvihl důvody udělení ceny Wernischovi.

Pavel Šmok
Pavel Šmok

Pavel Šmok ovlivnil výrazně vývoj českého uměleckého tance 20. a 21. století; vedle vlastní rozsáhlé umělecké tvorby podporoval choreografické ambice tanečníků, s nimiž pracoval, a jako pedagog katedry tance Akademie múzických umění v Praze vychoval generaci českých choreografů. Jeho osobitý choreografický styl, jednoznačně rozpoznatelný, se stal v české choreografii svébytným fenoménem.

Významný český romanista, překladatel a esejista Vladimír Mikeš se věnuje i vlastní beletristické tvorbě, zejména dramatu a próze. Překládá ze španělské, francouzské a italské literatury napříč dobami i žánry. „Do jeho bibliografie, čítající na sto položek, patří Molière, Cervantes, Racine, Lorca, Pasolini, Prévert, Cocteau. Nejen umí a rozumí svému řemeslu, ale také to umí mladším vysvětlit,“ řekl předseda poroty Libor Dvořák.

Zuzana Růžičková
Zuzana Růžičková

Zuzana Růžičková se stala jednou z nejvýznamnějších uměleckých osobností české hudby dvacátého století, jež s mimořádným úspěchem reprezentovala naše interpretační umění ve světě.

Petr Wittlich se snažil dějiny umění obhajovat, podporovat zájem o památkovou péči a kulturu jako takovou i v době normalizace, kdy byl tento obor považován téměř za imperialistickou pavědu. Jeho specializací je především moderní umění, zejména secese. Jeho kniha s názvem Česká secese, která vyšla v roce 1982 v nakladatelství Odeon, dokonce vyšla na tehdejší dobu ve fantastickém nákladu 20 000 kusů a dodnes patří mezi nejucelenější a nejkomplexnější publikace pojednávající o tomto originálním uměleckém proudu.

Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Emil Přikryl se v roce 1990 stal docentem na Škole architektury AVU, kde působí dodnes. O rok později byl jmenován profesorem. Získal Poctu České komory architektů za rok 2009, za konverzi pivovaru v Lounech na Galerii Benedikta Rejta byl nominován na Evropskou cenu za architekturu Miese van der Rohe Award.