Ředitelka GHMP chce soustředit pozornost i peníze

Praha - Kurátorka Magdalena Juříková se ujala funkce ředitele Galerie hlavního města Prahy. Prioritně zváží, nakolik je GHMP schopna programově naplnit velké množství budov, které nyní spravuje. Dále chce otevřít debatu o strategickém propojení pražských příspěvkových organizací. Juříková byla hostem Profilu ČT24.

„Pro mne je zásadní zamyslet se nad tím, zda je vůbec galerie schopna programově naplnit tolik budov, kolik zatím obhospodařuje, a jestli by nemělo dojít k nějaké redukci anebo kumulaci jednotlivých výstavních funkcí v jednom prostoru,“ uvedla Juříková. Jako svůj poradní orgán chce zřídit radu, která by konzultovala odborné i manažerské plány vedení.

Nechci, aby galerie sloužila jenom jako správce budov

Vize jediné budovy, kam by se všechny výstavy soustředily, je v současnosti absurdní, uznává Juříková. Nechce nicméně, aby galerie sloužila jenom jako správce budov, které patří magistrátu. „Můj cíl je, aby se pozornost neroztříštila do desítek projektů, ale aby se peníze koncentrovaly do velkých a kvalitních projektů.“

GHMP spravuje následující objekty: Colloredo-Mansfeldský palác, Dům U Zlatého prstenu, Dům fotografie, Rothmayerova vila, Zámek Troja, Staroměstská radnice, Městská knihovna, Dům U Kamenného zvonu, Dům Františka Bílka v Chýnově a Bílkova vila.


GHMP spravuje také výstavu Muchovy Slovanské epopeje, která je vystavena v Národní galerii v Praze. „Tam je problematické to, že galerie investuje do cizího objektu, což je z hlediska Slovanské epopeje a jejího umístění v pořádku, ale z hlediska vzájemného hospodaření mezi Galerií hlavního města Prahy a Národní galerií to úplně v pořádku není.“

Juříková chce proto otevřít debatu o možném propojení pražských příspěvkových organizací kulturního charakteru, které by strategicky spolupracovaly a tvořily společný marketing - a to včetně zoologické nebo botanické zahrady. „Mohly by se spojit v marketingové oblasti a postupovat společně na trhu a prosazovat se společnou strategií.“

Juříkovou jmenovala ředitelkou GHMP rada města na návrh výběrové komise. Donedávna působila jako kurátorka sbírky soukromé pražské galerie Zlatá husa, za níž stojí bývalý ředitel televize Nova Vladimír Železný. Dříve pracovala jako kurátorka sbírky moderního sochařství v Národní galerii. Působí také jako publicistka a kritička.

Video Magdalena Juříková v Profilu ČT24
video

Magdalena Juříková v Profilu ČT24

„Mám zkušenosti i z komerčně laděnější scény, vytvářela jsem třeba kolekci současného umění pro Komerční banku. Je to trochu můj osud - vždycky vytvořím někde nějakou kolekci a opouštím ji, abych vytvořila další,“ uvedla již dříve Juříková. GHMP by ráda více zviditelnila a zpřístupnila veřejnosti. „Zatím galerii věnují pozornost spíše domácí zájemci a toto je potřeba výrazně proměnit,“ uvedla Juříková, která by do instituce ráda přivedla cizince.

Do konkurzu na pozici ředitele se přihlásilo deset zájemců, mezi nimi například bývalý ředitel Moravské galerie Brno Marek Pokorný, ředitel Muzea umění města Brna Rostislav Koryčánek, hlavní kurátor GHMP Karel Srp a Petra Hoftichová, kurátorka sbírky veřejné plastiky GHMP, která v minulosti vedla galerii jako pověřená ředitelka.

Bývalý ředitel Milan Bufka, který na funkci rezignoval ke konci srpna, působil v městské galerii téměř čtyři roky. Dříve působil jako správce konkurzní podstaty společnosti Škoda. Svou rezignaci oznámil letos v červnu poté, co mu vedení města vyčítalo mimo jiné překročení rozpočtu na výstavu Slovanské epopeje. Bufka se ale proti výtkám ohradil.