Umění včera a dnes: Teorie mezi uměním, myslí a mozkem

Přednášky pro veřejnost z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze přenáší web ČT24 už nějaký čas. Na našich stránkách najdete i přenosy a následně záznamy další části přednáškového cyklu Umění včera a dnes nazvané Více teorie. Prvním příspěvkem ji 13. 11. zahájil Ladislav Kesner. Přednášku na téma Teorie mezi uměním, myslí a mozkem nebylo bohužel možné z technických důvodu sledovat živě, záznam je nicméně k dispozici v tomto článku.

Anotace: Jak mohou současné poznatky o mozku a mysli prospět historii a teorii umění a obrazu? Jaký může být přínos studia výtvarných děl a jejich recepce pro poznání mysli a mozku? Má smysl zkoumat tvorbu a recepci umění exaktními metodami soudobé vědy? Je umění „v“ mysli nebo v mozku? A proč by nás to mělo zajímat?

Video Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma VÍCE TEORIE!
video

Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma VÍCE TEORIE!

Doc. Dr. LADISLAV KESNER (* 1961) přednáší na Masarykově univerzitě v Brně. Je mj. autorem knih Vizuální teorie. Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech (1997, 2005); Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti (2000); Marketing a management muzeí a památek (2005); Miloš Šejn: Býti krajinou (2010); spoluautorem výstavy a editorem publikace Obrazy mysli / Mysl v obrazech (2011).

Kdy a kde: přednášky se konají vždy od 18:30 v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Záznamy všech přenosů z VŠUP lze přehrát na následujícím odkazu: