3x20: Ivan Kroupa, Milena Dopitová, Kaliopi Chamonikolasová

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze sdružuje širokou škálu disciplín výtvarného umění. K jejich vzájemné inspiraci, spolupráci a obohacení má přispět přednáškový projekt 3x20, v němž se každé první úterý v měsíci představují osobnosti dvou ateliérů VŠUP a jeden teoretik. Přednášky můžete sledovat na webu ČT24 živě a posléze ze záznamu. Březnový příspěvek připadl na 5. 3. Záznam najdete v tomto článku.

Přednášejí: Ivan Kroupa (Architektura), Milena Dopitová (Visual Arts), Kaliopi Chamonikolasová (Dějiny umění a estetika). Každý z přednášejících má vyhrazeno dvacet minut.

O projektu 3x20: V přednáškových blocích je důraz kladen na představení novinek týkajících se každého z oborů, jejich směřování, koncepci výuky a způsob jejího naplňování, aktuální umělecký, vědecký profil vedoucích osobností ateliérů, dále na důležité studentské výsledky. Předpokladem je diskuze coby součást každého příspěvku. Cyklus je dvouletý, v jednom školním roce se tímto způsobem představí 12 ateliérů školy.

Video Osobnosti ateliérů VŠUP (3×20)
video

Osobnosti ateliérů VŠUP (3×20)

Kdy a kde: Přednášky se konají vždy od 18:30, v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Následuje: 2. dubna - Eva Eisler (K.O.V.), Michal Froněk a Jan Němeček (Produktový design), Pavla Pečínková (Dějiny umění a estetika).

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval živě z VŠUP, včetně souběžně běžícího cyklu Umění včera a dnes, najdete na následujícím odkazu: