Demolice domu na Václaváku je nezákonná, varují odborníci

Praha - Demolice domu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice by znamenala porušení zákona, uvedl Ústav dějin umění Akademie věd ČR. Neprohlásit dům kulturní památkou rozhodlo již v září ministerstvo kultury, majitel chce dům zbourat a na jeho místě postavit jiný. Podle ústavu však ministerstvo nevyužilo příležitosti a reálné možnosti objekt před hrozbou demolice účinně ochránit.

„Demolice uvedeného domu by podle názoru ústavu znamenala překročení platné právní normy, kterou je vládní nařízení č. 66/1971 o památkové rezervaci v hlavním městě Praze,“ uvedl Martin Mádl z Ústavu dějin umění. MK podle ústavu zároveň nevyužilo možnosti zabezpečit před nevhodnými změnami horní úsek Václavského náměstí.

Odborníci ústavu jsou dále přesvědčeni, že dům vykazuje historické, kulturní, architektonické i urbanistické kvality, které jeho prohlášení kulturní památkou opravňují. Rovněž se domnívají, že zdůvodnění rozhodnutí neprohlásit dům památkou nezaštítila odborná autorita.

Zda bylo rozhodnutí MK v souladu s právem, bude posuzovat rozkladová komise MK. Podle ministryně kultury Aleny Hanákové má zhodnotit i to, zda bylo rozhodnutí dostatečně odůvodněno. MK tak o osudu domu bude rozhodovat již poněkolikáté, rozkladová komise se bude případem zabývat podruhé. V době, kdy bude komise rozhodnutí posuzovat, se na dům vztahuje památková ochrana.

„Ochrana kulturních statků by měla být hlavním smyslem činnosti ministerstva,“ upozornil ústav. Rozhodnutí ministerstva dům čp. 1601/II památkou neprohlásit ústav „nicméně v žádném případě nechápe jako souhlas s demolicí“ uvedeného domu. K ÚDU se připojila také Uměleckohistorická společnost, která ministerstvu návrh na prohlášení domu za památku podala.