Milá výstava o světě těch, co smí kreslit do knížek

Jedenáctka, jak ji na právě zahájené výstavě představuje Muzeum hlavního města Prahy, není ta slavná Klapzubova Eduarda Basse, i když by jí klidně mohla být. Má totiž s touto kultovní knihou z roku 1922 překvapivě mnoho společného – laskavý humor, tah na branku i cílovou skupinu příjemců, jimiž jsou v případě zmíněné knihy i výstavy děti i dospělí. Nebo dospělí i děti?

Vlastně je to jedno, hrají si všichni a dobře se u toho baví. Autoři, děti i dospělí - věková hranice bez omezení. Ale je to zároveň i vážná hra, hra vedená výsostně uměleckými prostředky, tvůrčím talentem a zkušeností a to vše v nejvyšším zájmu, kterým není nic menšího než otevřít svět umění a jeho bohatství ostatním. A také posunout a obohatit díla svých uměleckých kolegů - spisovatelů, básníků, autorů knížek pro děti - o další rozměr.

Záměrem autorů výstavy 11 světů - současná česká ilustrace pro děti bylo připravit interaktivní projekt, který přeroste z běžného zhlédnutí expozice do tvůrčích dílen, v nichž se role obrátí - děti a dle libosti i dospělí budou ilustrátory a vždy jeden z vystavujících umělců bude průvodcem a rádcem v začátcích jejich ilustrátorského snažení. Z tohoto důvodu je výstava uspořádána do jedenácti „hnízd“, jedenácti autorských světů. Každý z nich představuje výraznou ilustrátorskou osobnost, její svébytný styl, směřování a také ukázky jejích prací.

 • Petr Šmalec / z knihy Šmalcova abeceda – S, 2005
  Petr Šmalec / z knihy Šmalcova abeceda – S, 2005 zdroj: Muzeum hl. m. Prahy
 • Jiří Franta / Elektrika z publikace ČVUTix, 2012
  Jiří Franta / Elektrika z publikace ČVUTix, 2012 zdroj: Muzeum hl. m. Prahy

Všechny vystavující autory spojuje především ilustrace knih a časopisů pro děti, ale kdybychom je považovali „pouze“ za ilustrátory, zdaleka by to nevystihovalo neobyčejnou šíři dalších druhů uměleckých talentů, jakými vládnou a s nimiž se dokázali prosadit i ve světovém měřítku. Ilustrace je pro ně sice stěžejním oborem, ale zároveň se stala podnětem pro rozvíjení mnoha oblastí, ve kterých se realizují. Věnují se malbě, volné tvorbě, komiksu, kresbě, vizuálnímu umění, scenáristice, textilní tvorbě, kresbě vtipů, divadlu, tanci, animovanému filmu; jsou mezi nimi zpěváci, fotografové a hudebníci a také sami píší – mnozí z nich volně přeplouvají na druhý břeh a z vizuální tvorby beze slov se časem vylouply jejich vlastní autorské knihy pro děti, pohádky, poezie, drobná próza.

Obdivuhodná šíře zájmů jedenácti vystavujících ilustrátorů je patrná i na výstavě, byť se projevuje zprostředkovaně formou zkušenosti s jinými uměleckými obory a výtvarnými médii. Jak by asi vypadaly tyto ilustrace, kdyby nebylo osobní bezprostřední zkušenosti autorů s výtvarnými technikami fotografie, s léty vypěstovaným citem pro rytmus slov a stavbu literárního díla, hudebnost veršů, s výrazovou zkratkou a pointou vtipu, s respektem k příkazu políčka, střihu a dynamiky filmového pásu, strukturou látky?

 • Lucie Lomová/ obálka knihy Anča a Pepík opět v akci, 2007
  Lucie Lomová/ obálka knihy Anča a Pepík opět v akci, 2007 zdroj: Muzeum hl. m. Prahy
 • Galina Miklínová / z knihy Lichožrouti, 2008
  Galina Miklínová / z knihy Lichožrouti, 2008 zdroj: Muzeum hl. m. Prahy

„Náplň“ jedenácti hnízd - veskrze pozoruhodné bytosti, živáčkové, lidičkové a všelijaké živly - reflektuje slavnou domácí tradici autorské tvorby pro děti a stojí jí pevně po boku. Vedle ilustrací starých pověstí českých a moravských, klasických i moderních pohádek v nich vidíme další formáty literární i jiné: knížky pro děti a mládež, výbory poezie z tvorby českých básníků pro děti, užitou grafiku, leporela, klasické pohádky převedené do komiksové podoby, dětem tak blízký žánr fantasy, naučnou literaturu věnovanou osobnostem české historie i evropským/světovým dějinám, práce vzniklé k animovaným filmům a televizní tvorbě pro děti.

Velmi cenné je, že i když si autoři našli v knižní ilustraci vlastní cestu a autorský rukopis, postřehneme zde zároveň i pevnou vazbu k jejich předchůdcům, kteří položili základy světového fenoménu české knižní ilustrace pro děti, ať už jsou jejich výtvarné odkazy ke světům Jiřího Trnky, Zdeňka Milera, Petra Síse, Heleny Zmatlíkové a dalších přímé, nebo nepřímé.

David Böhm / z knihy Ticho hrocha, 2009
David Böhm / z knihy Ticho hrocha, 2009

Za zmínku určitě stojí nejen umělecká a obsahová, ale i vynikající technická stránka výtvarných prací těchto absolventů českých vysokých uměleckých učilišť (AVU, FAVU, VŠUP, DAMU) a jejich odborných ateliérů (malby, ilustrace, volné a užité grafiky, textilního výtvarnictví, animovaných filmů a filmové a televizní grafiky). A protože jsou to vesměs už téměř čtyřicátníci a více, přirozeně se v jejich dílech projevuje i lidská zralost, zdravý odstup a zakotvenost, bez nichž často umělecká díla nepřerostou horizont juvenilií nebo nekonečného experimentování bez vztahu k realitě. Je naprostým potěšením tyto malé klenoty jedenácti českých ilustrátorů zhlédnout - a to opakovaně.

Vystavující autoři: David Böhm, Pavel Čech, Jiří Franta, Renáta Fučíková, Vendula Chalánková, Karel Jerie, Lucie Lomová, Galina Miklínová, Petr Nikl, Petr Šmalec, Vhrsti (vlastním jménem Vojtěch Jurík).

11 SVĚTŮ – SOUČASNÁ ČESKÁ ILUSTRACE PRO DĚTI. Kdy a kde: Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 51, Praha 8; 28. 11. 2012 – 24. 2. 2013, otevřeno denně kromě pondělí 9:00–18:00.

Video Reportáž Terezy Radvákové
video

Reportáž Terezy Radvákové