Grafika pro panovníka. Výstava grafického umění z dob Rudolfa II.

Praha - Císař Rudolf II., milovník a mecenáš umění, mimo jiné přitáhl do tehdejší, středověké Prahy špičkové grafiky. K čtyřstému výročí Rudolfova úmrtí proto připravila Národní galerie v Praze výstavu grafického umění, které se úzce váže k působení císaře a jeho dvora.

V druhé polovině 16. století, tedy právě za doby vlády Rudolfa II., dosáhla grafika díky zdokonaleným technikám mědirytu a leptu a díky několika významných umělců skutečného vrcholu. Na výstavě v Paláci Kinských je svými díly zastoupena řada vynikajících rytců té doby, pocházeli většinou z Nizozemí.

K autorům tzv. rudolfínského okruhu patřili Hednrick Goltzius, Aegidius Sadeler, Lucas Kilian, Jan Muller, kteří mnohdy tvořili podle předloh tehdejších nejvýznamnějších umělců, jako byli Hans von Aachen, Bartolomeus Spranger, Roeland Savery či Adrian de Vries.

Všechna vystavená díla mají úzkou vazbu na Rudolfa II. nebo na někoho z jeho dvora. Významnému mecenáši a jeho dvořanům svá díla často věnovali velmi významní grafici. Ve svých dílech zobrazovali panovníkova oblíbená mytologická a krajinářská témata, ale i náměty náboženské nebo portréty. Podobizny patřily k žádaným, na rozdíl od malby mohly totiž grafické portréty vycházet ve velkém nákladu a poměrně levně, sloužili tak jako prostředek propagace dané osoby.

Z výstavy Rudolf II. a mistři grafického umění
Z výstavy Rudolf II. a mistři grafického umění

Prohlédnout si návštěvníci mohou celkem 58 grafických listů a knih. „Zaujme je asi velmi Sadelerův propekt Prahy, zachycující vltavské údolí od Hradčan po Vyšehrad. K zajímavým exponátům patří také trilogie holandského rytce Jan Mullera podle sochy, která dodnes existuje. Až do roku 1648 byla v Praze, dnes je v pařížském Louvru. Jde o reprodukci bronzové plastiky Adriana de Vriese, což byl jeden z umělců, kteří pracovali pro Rudolfa II. v Praze. Grafika sochu zachycuje ze tří různých pohledů,“ představila konkrétněji některé z vystavených grafik kurátorka Blanka Kubíková.

Výstava Rudolf II. a mistři grafického umění se v Paláci Kinských otevře 19. prosince a potrvá do 26. května příštího roku.